Danh mục

Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 4.044 văn bản: Chính sách
01

Báo cáo 15-BC/BCĐTW của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ, năm 2022

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
02

Thông báo 20/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
03

Công văn 261/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
04

Công văn 236/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết năm 2022

Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2022
05

Công văn 1830/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
06

Thông báo 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
07

Công văn 561/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ cho người dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 của 07 tỉnh

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
08

Công văn 263/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2022

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
09

Thông báo 15/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
10

Thông báo 10/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
11

Công văn 245/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
12

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
13

Công văn 52/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
14

Công văn 144/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
15

Công văn 07/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
16

Công văn 58/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 03/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
17

Công văn 14087/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo năm 2022

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
18

Công văn 9553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả tọa đàm "Sản xuất an toàn trong đại dịch"

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
19

Kế hoạch 13979/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
20

Thông báo 354/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
Vui lòng đợi