Tra cứu Công văn về Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 6237/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14

Ban hành: 13/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

02

Công văn 2652/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

03

Công văn 2638/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

04

Công văn 4538/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

05

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

06

Thông báo 211/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

07

Thông báo 208/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 15/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

08

Kế hoạch 1910/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

09

Công văn 506/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

10

Công văn 129/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn tổng kết phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

11

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

12

Kế hoạch 1526/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

13

Công văn 335/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

14

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019

Ban hành: 06/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

15

Công văn 130/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

16

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

17

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

18

Công văn 2989/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

19

Công văn 1123/UBQGTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

20

Công văn 2147/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019