Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 3.694 văn bản: Chính sách
01

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
02

Công văn 1173/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
03

Công văn 1385/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
04

Công văn 1345/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
05

Công văn 533/UBQGVTE-VP của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
06

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
07

Công văn 1571/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
08

Công văn 1040/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
09

Công văn 172/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
10

Công văn 165/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về kế hoạch triển khai kết luận 92-KL/TW

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
11

Công văn 974/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho các hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
12

Công văn 1199/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao chuẩn bị "Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu"

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
13

Công văn 1211/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
14

Công văn 1193/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
15

Công văn 375/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
16

Công văn 362/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
17

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
18

Công văn 1108/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
19

Công văn 04/UBQG-VP của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
20

Thông báo 27/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm, làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
Vui lòng đợi