Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 3.527 văn bản: Chính sách
01

Công văn 5533/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
02

Công điện 06/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban hành: 08/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
03

Công văn 781/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
04

Công văn 773/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng Nghị quyết chính sách hỗ trợ lãi suất giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
05

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
06

Công văn 3294/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
07

Công văn 4943/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
08

Thông báo 207/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
09

Công điện 733/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả động đất

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
10

Hướng dẫn 125/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáp dục về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2020
11

Tờ trình 369/TTr-THGS của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề cương thanh tra

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
12

Công văn 3874/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ý kiến với các đề xuất về giải pháp sau ảnh hưởng Covid-19

Ban hành: 11/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
13

Thông báo 201/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
14

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
15

Công văn 4570/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến sản xuất thủy sản và đề xuất các giải pháp hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
16

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
17

Kế hoạch 107/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục về việc triển khai Chương trình "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023"

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
18

Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

Ban hành: 05/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
19

Kết luận 76/KL/TW của Bộ Chính trị về việc về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
20

Công văn 4361/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
Vui lòng đợi