Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 3.911 văn bản: Chính sách
01

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
02

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
03

Công văn 2141/CĐSVN-VTATGT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc triển khai thực hiện Công văn 9632/BGTVT-VT ngày 16/9/2021 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
04

Công văn 1188/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
05

Công văn 1187/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2045

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
06

Công văn 1286/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
07

Thông báo 241/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 12/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
08

Công văn 6384/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và chủ động ứng phó mưa lũ

Ban hành: 12/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
09

Công văn 6378/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
10

Công văn 6364/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
11

Công văn 6324/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2021
12

Công văn 6315/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2020 - 2021 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2021 - 2022

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
13

Công văn 6308/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
14

Công văn 3250/BVHTTDL-NTBD của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
15

Kế hoạch 3228/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
16

Công văn 6224/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
17

Công văn 5411/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
18

Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
19

Công văn 3200/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
20

Công văn 9162/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử đại diện Lãnh đạo tham gia Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
Vui lòng đợi