Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 408 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Công văn 1158/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả Khoa học công nghệ - Môi trường và Xây dựng kế hoạch 2020

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
02

Thông báo 52/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Ban hành: 02/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
03

Công văn 10211/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
04

Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
05

Công văn 3894/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
06

Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý

Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2018
07

Công văn 2481/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
08

Công văn 1869/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khoa học và công nghệ và nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ

Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
09

Công văn 276/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
10

Công văn 2798/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2018
11

Công văn 992/LĐTBXH-KHLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
12

Công văn 1858/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
13

Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
14

Thông báo 24/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác khoa học và công nghệ

Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
15

Thông báo 435/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2016
16

Công văn 9907/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 17/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2016
17

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2016
18

Công văn 839/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
19

Công văn 820/UBDT-VPCT của Ủy ban Dân tộc về việc vận dụng cơ chế tài chính cho Chương trình CTDT/16-20

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
20

Thông báo 429/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2014
Vui lòng đợi