Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 715 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 7048/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
02

Công văn 6633/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin dại năm 2021

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
03

Công văn 6634/QLD-KD của Cục Quản lý Dược báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
04

Công văn 6063/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
05

Công văn 3561/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu mua vắc xin do AZ sản xuất của VNVC

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
06

Công văn 5785/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
07

Công văn 5742/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Ban hành: 21/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
08

Công văn 4976/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
09

Thông báo 2512/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3, 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, 5/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
10

Công văn 2616/BYT-QLD của Cục quản lý Dược về việc đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
11

Công văn 270/YDCT-QLHN của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc tiếp tục triển khai, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo khám chữa bệnh, thuốc Y học cổ truyền

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2021
12

Công văn 2307/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
13

Công văn 1423/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
14

Công văn 1424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
15

Công văn 2511/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
16

Công văn 188/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
17

Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc - xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần Vắc xin Việt Nam

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
18

Công văn 1929/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
19

Công văn 1928/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
20

Công văn 1384/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
Vui lòng đợi