Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 888 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 9474/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ

02

Công văn 9463/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 9)

03

Công văn 9468/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 30)

04

Công văn 9446/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về mẫu thuốc Cefixim 200 giả

05

Công văn 9453/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi sản phẩm Serum Burst Lotion Diếp cá siêu kích trắng-lọ 250g không rõ nguồn gốc xuất xứ

06

Thông báo 382/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

07

Công văn 1101/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

08

Công văn 9415/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

09

Công văn 6082/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

10

Công văn 9144/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 8)

11

Công văn 6342/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

12

Công văn 9058/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

13

Công văn 9097/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3

14

Công văn 9098/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3

15

Công văn 9032/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thuốc giả Cefixim 200

16

Công văn 5344/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm

17

Công văn 8895/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

18

Công văn 951/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

19

Công văn 8612/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 7)

20