Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 822 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 12913/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng năm 2022

02

Kế hoạch 1637/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

03

Công văn 12823/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 5)

04

Công văn 12557/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

05

Công văn 6141/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

06

Công văn 6615/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022

07

Công văn 11968/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược

08

Công văn 10586/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 4)

09

Công văn 4158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

10

Công văn 9082/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị

11

Công văn 8908/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng dịch truyền Dextran

12

Công văn 784/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Trung thu năm 2022

13

Công văn 953/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

14

Công văn 7779/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc Protamin sulfat

15

Công văn 7777/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả

16

Công văn 7746/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

17

Công văn 7737/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

18
19

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

20

Công văn 855/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố Danh mục theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 29/2022/NĐ-CP (Đợt 2)