Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 220/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số nhiệm vụ cấp  bách của ngành Y tế

 

 

Ngày 6 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu báo cáo về tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các Bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/NQ-TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương, hoàn thiện dự thảo chính sách viện phí mới, dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trí, tổ chức chính trị - xã hội, trình Chính phủ; đồng thời phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chủ trương đổi mới các chính sách này, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai thực hiện.

3. Phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư nâng cấp các bệnh viện, trong đó, ưu tiên đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng khó khăn. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất việc phát hành trái phiếu Chính phủ từ năm 2008 - 2010; việc huy động trái phiếu Chính phủ phải gắn với tiến độ thực hiện các dự án để tránh tình trạng đọng vốn, gây lãng phí và có kế hoạch cụ thể phát hành trái phiếu hàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Nhất trí với đề nghị của Bộ Y tế chưa thực hiện cổ phần hoá đối với bệnh viện công lớn, lựa chọn một số bệnh viện chuyên khoa quy mô nhỏ, bệnh viện của một số ngành để thực hiện thí điểm cổ phần hoá. Cho phép bệnh viện công thực hiện góp cổ phần bằng thương hiệu, cử cán bộ tham gia để liên kết đầu tư mở rộng quy mô, xây dựng thêm cơ sở hoặc bệnh viện mới để tăng quy mô và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Khuyến khích đầu tư phát triển các bệnh viện ngoài công lập.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo một số bệnh viện công lớn, đang trong tình trạng quá tải xây dựng các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm đầu tư mở rộng bệnh viện, mua sắm trang thiết bị, khi vay vốn được miễn các hình thức bảo đảm tiền vay, nhưng cần xác định rõ tổng nhu cầu vốn vay, kế hoạch giải ngân hàng năm, phương án và kế hoạch hoàn trả vốn vay; khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai trong năm 2007 thủ tục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các bệnh viện lớn cần giải quyết cấp bách tình trạng quá tải.

6. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, quy hoạch của từng bệnh viện, xây dựng đề án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, bán đấu giá những diện tích đất của một số cơ sở y tế công lập không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả, có vị trí không phù hợp với quy hoạch khu dân cư lấy vốn để đầu tư xây dựng cơ sở mới, mở rộng quy mô và trang bị phương tiện hiện đại cho các bệnh viện công lập; nghiên cứu đề xuất cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện về đất đai và chính sách thuế để khuyến khích, đầu tư xây dựng các bệnh viện hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

7. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức y tế cấp huyện, xã theo nguyên tắc bảo đảm việc phối hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và phân cấp quản lý đối với chính quyền cấp huyện.

8. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế; chính sách đào tạo, thu hút và tạo điều kiện trọng dung,  nâng cao thu nhập đối với những chuyên gia y tế giỏi thông qua việc cho phép họ ký hợp đồng nghiên cứu, khám chữa bệnh với các cơ sở y tế; nghiên cứu, sửa đổi quy định kéo dài thời gian công tác chuyên môn và không giữ chức vụ quản lý đối với những người có tài, có trình độ chuyên môn cao của ngành y tế.

9. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó chỉ quy định cơ cấu các tổ chức, đơn vị chủ yếu; thực hiện giao quyền và phân cấp cho đơn vị cơ sở trong quản lý đầu tư, mua sắm trang thiết bị; đồng thời tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,

- Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Ngân hàng Phát triển VN;

- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,

  PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP;

  các Vụ: KTTH, TCCB, TH;

- Lưu: VT, VX (3).32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trần Quốc Toản

Thuộc tính văn bản
Thông báo 220/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số nhiệm vụ cấp bách của ngành Y tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 220/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!