Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 472 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 66927/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

02

Công văn 7254/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

03

Công văn 6719/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa

04

Công văn 3065/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về một số nội dung về lĩnh vực đấu thầu

05

Công văn 49216/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài

06

Công văn 7025/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch chuyên nghiệp (lần 2)

07

Công văn 4609/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

08

Công văn 24873/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với nhà thầu nước ngoài

09

Công văn 2038/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

10

Công văn 1647/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng

11

Công văn 1831/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai gói thầu số 5.10 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

12

Công văn 9302/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

13

Công văn 47/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

14

Công văn 5800/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xây dựng và đấu thầu xây dựng

15

Công văn 9085/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022

16

Công văn 57839/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

17

Công văn 6097/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn quản lý 06 tháng đầu năm 2022

18

Công văn 42536/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

19

Công văn 40743/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

20