Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 465 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 57839/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

02

Công văn 6097/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn quản lý 06 tháng đầu năm 2022

03

Công văn 42536/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

04

Công văn 40743/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

05
06

Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội

07

Công văn 166/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

08

Thông báo 45/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

09

Công văn 2492/TCT-KK của Tổng cục Thuế về kê khai thuế nhà thầu

10

Công văn 32111/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu

11
12

Công văn 4454/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

13

Công văn 31200/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu

14

Công văn 148/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

15

Công văn 4229/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

16

Công văn 1566/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

17

Công văn 4327/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

18

Công văn 2206/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

19

Công văn 1257/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo

20