Danh mục

Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 446 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 65/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia đấu thầu vật tư y tế và quản lý, thanh toán chi phí vật tư y tế

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
02

Công văn 56687/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với hoa hồng môi giới

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
03

Công văn 9024/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
04

Công văn 10749/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
05

Công văn 13103/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu trong liên danh, Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 09/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
06

Công văn 12922/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-08, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
07

Công văn 2825/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Sửa chữa nhà kho Bắc, kho Nam ga Giáp Bát, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
08

Công văn 12765/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo các Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
09

Công văn 12077/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến Nhà tài trợ EDCF về kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu XL-02 thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
10

Công văn 11904/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc hoàn thiện và lấy ý kiến ADB về kết quả đánh giá E-Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-09, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
11

Công văn 11921/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-06, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
12

Công văn 3259/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc hoàn thiện, trình nộp kết quả đánh giá E-HSDT Gói thầu XL-09, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
13

Công văn 11842/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tình huống đấu thầu Gói thầu XL-02 thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
14

Công văn 5019/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
15

Công văn 11540/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
16

Công văn 3112/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc hoàn thiện, trình nộp kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-09, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
17

Công văn 494/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV10: Tư vấn kiểm định, đánh giá chất lượng công trình Dự án đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
18

Thông báo 442/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về phương án khai thác, xử lý tài sản hình thành từ vốn dư gói thầu số 1, số 4 Dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Lân

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
19

Công văn 3029/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến Km107+757 - Km120+600 và Km137+040 - Km137+960, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
20

Công văn 3001/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và quản lý chất lượng công trình giao thông về thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật đoạn Km120+600 - Km123+700 gói thầu XL-07: xây dựng đoạn tuyến Km120+600 - Km128+040, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
Vui lòng đợi