Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 390 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 7003/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến làm rõ về quản lý và sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Công văn 1876/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn Km0 - Km20 (Km0 - Km20+667 ĐT175) thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
03

Công văn 173/TTr-BQLDA2 của Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị hủy thầu gói thầu TV07: Tư vấn giám sát gói thầu XL2 - Dự án đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
04

Công văn 997/BQLDA2-PID5 của Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải về dự toán gói thầu XL-08, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
05

Công văn 955/BQLDA2-PID6 của Ban Quản lý Dự án 2 về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu và kế hoạch khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
06

Công văn 4885/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
07

Thông báo 151/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 05/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2021
08

Công văn 3561/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu mua vắc xin do AZ sản xuất của VNVC

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
09

Công văn 3227/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
10

Công văn 8143/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
11

Công văn 7307/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí mua hồ sơ dự thầu

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
12

Công văn 46/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện quy định về cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
13

Công văn 7066/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc đôn đốc đăng tải đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
14

Công văn 12591/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
15

Công văn 96966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
16

Công văn 6039/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị theo Thông tư 14/2020/TT-BYT

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
17

Công văn 5888/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
18

Công văn 8576/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
19

Công văn 5079/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
20

Công văn 6280/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
Vui lòng đợi