Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 426 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 10757/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
02

Công văn 2899/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc rà soát kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-06 thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Ban hành: 06/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
03

Công văn 10203/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi dự thảo hồ sơ mời thầu Gói thầu CW1 cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
04

Công văn 2777/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc rà soát dự thảo Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW1 cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
05

Công văn 2778/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc rà soát dự thảo hồ sơ mời thầu Gói thầu CW2 thuộc Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2021
06

Công văn 2774/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc tham gia ý kiến đối với các nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở thuộc gói thầu XL-10, tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
07

Công văn 10056/BGTVT-VKHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở bổ sung 01 mới (cầu Bản Giang) thuộc Gói thầu XL-06 Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
08

Công văn 2763/CQLXD-CCPN của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc điều chỉnh chủng loại vật liệu của hạng mục bản thoát nước ngang tại các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2021
09

Công văn 9969/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
10

Công văn 9913/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất xin ý kiến Nhà tài trợ EDCF về Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-01 thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
11

Công văn 9854/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV-01 thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
12

Công văn 438/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu SH2-TV01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
13

Công văn 2608/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Thiết kế kỹ thuật gói thầu XL-01: xây dựng đoạn tuyến Km0 - Km18+500 thuộc tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
14

Công văn 9572/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04B thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
15

Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
16

Công văn 9470/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi Hồ sơ mời thầu Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
17

Công văn 9471/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi kết quả đánh giá Hồ sơ quan tâm Gói thầu 6B: Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
18

Công văn 2508/CQLXD-QLXD3 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc bổ sung hệ thống thoát nước thuộc gói thầu XL-04A, Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19), vốn vay WB

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
19

Công văn 426/CQLXD-PCĐT của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
20

Công văn 2518/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về đề nghị kiểm tra, rà soát bổ sung một số nội dung hồ sơ trình thẩm định thiết kế kĩ thuật gói thầu số XL-03 (Km40 - Km63+473,01) thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
Vui lòng đợi