Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 364 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 1546/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc gia hạn thời điểm đóng thầu

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
02

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
03

Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai đối với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất; sử dụng đất được miễn tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư

Ban hành: 27/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2019
04

Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP)

Ban hành: 07/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
05

Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
06

Công văn 4077/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
07

Công văn 3419/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lập, phê duyệt dự toán chi phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

Ban hành: 26/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
08

Công văn 6825/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
09

Công văn 1709/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
10

Thông báo số 443/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
11

Công văn 2810/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
12

Công văn 2275/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
13

Công văn 3015/BYT-QLD của Bộ Y tế về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
14

Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
15

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
16

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
17

Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
18

Công văn 5746/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
19

Công văn 5039/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
20

Công văn 400/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
Vui lòng đợi