Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 797 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Công văn 2744/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

02

Công văn 2701/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

03

Công văn 1944/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc báo giá cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch chuyên nghiệp

04

Công văn 1875/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá dịch vụ lưu trữ 10.150 mét tài liệu

05

Công văn 1506/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, tài liệu năm 2024

06

Công văn 2130/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu tại dự án Thu gom và xử lý nước thải Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vốn ODA Thụy Sỹ

07

Công văn 1402/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô Land Cruiser biển kiểm soát 31A-4977

08

Công văn 952/BHXH-GĐĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP

09
10

Công văn 339/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

11

Công văn 15054/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023

12

Công văn 9300/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo số liệu các nguồn vốn đã đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (năm 2021 và 2022)

13

Công văn 5672/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn cấp mã số thuế nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài

14

Công văn 86946/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu

15

Công văn 86945/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

16

Công văn 6818/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về rà soát và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của các Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc

17

Công văn 66927/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

18

Công văn 7254/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

19

Công văn 6601/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022

20

Công văn 6719/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa