Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.223 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 5154/BTNTM-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
02

Công điện 1258/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
03

Công văn 7731/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 16/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
04

Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
05

Công văn 7014/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
06

Công điện 5/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ

Ban hành: 17/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
07

Công văn 4315/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
08

Công văn 6597/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
09

Công văn 2997/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
10

Công văn 2939/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
11

Công điện 06/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
12

Công văn 4138/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 03/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
13

Công điện 1021/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

Ban hành: 01/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
14

Công điện 999/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả động đất

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
15

Công điện 995/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
16

Công điện 02/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
17

Công điện 955/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang

Ban hành: 21/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
18

Công văn 874/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các mỏ đá vôi tại xã Thanh Kỳ, xã Tân Trường và mỏ sét tại xã Tân Trường, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch khoáng sản làm xi măng

Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
19

Công văn 3454/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành hồ Đại Ninh trong tháng 6/2020 phục vụ chống hạn vụ Hè Thu năm 2020

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
20

Công văn 3437/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cung cấp thông tin về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
Vui lòng đợi