Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.273 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 6750/BTNMT-TTr của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2)

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
02

Công văn 9975/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
03

Công văn 9877/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
04

Công văn 9777/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
05

Công văn 9604/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Viettimes nêu

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
06

Thông báo 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
07

Công điện 4243/CÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 13

Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
08

Công văn 9556/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 14/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
09

Công điện 1601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 13

Ban hành: 14/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2020
10

Công điện 1779/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão số 13

Ban hành: 14/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
11

Công văn 6438/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
12

Công điện 1597/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
13

Công văn 6381/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu đô thị mới Cầu Giấy

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
14

Công văn 1506/UBDT-TH của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
15

Công văn 9246/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
16

Công văn 9190/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Đài truyền hình Việt Nam (VTV) nêu

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
17

Công điện 8358/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động ứng phó với bão số 10

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
18

Công điện 1732/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ lụt

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
19

Công văn 9191/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Hãng Reuters nêu

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
20

Công văn 6118/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
Vui lòng đợi