Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.533 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 553/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
02

Công văn 146/TCĐBVN-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông Xuân Nhâm Dần 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
03

Công văn 178/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

Ban hành: 10/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2022
04

Công văn 150/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
05

Công văn 124/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
06

Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
07

Công văn 56/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Đo đạc và bản đồ

Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
08

Công văn 1/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đất hiếm Bắc Nậm Xe

Ban hành: 04/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
09

Công văn 15/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Ban hành: 01/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
10

Thông báo 357/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về đề xuất của Ngân hàng HSBC hỗ trợ huy động nguồn tài chính cho các mục tiêu khí hậu và thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26)

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
11

Công điện 11/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 1 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
12

Công văn 1816/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án "Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Bình Thuận", vay vốn ADB

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
13

Công văn 13858/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ môi trường

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
14

Công văn 9482/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
15

Công văn 9371/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
16

Công văn 10869/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
17

Công văn 1757/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường Tân Phú - Xuân Đài, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2), tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
18

Công văn 9289/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP 26 - Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
19

Công điện 1334/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ứng phó với cơn bão số 9 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
20

Công điện 2090/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão RAI

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
Vui lòng đợi