Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.323 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Thông báo 14/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 265/TTg-NC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
03

Công văn 823/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
04

Công văn 414/ĐCKS-ĐC của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phối hợp thực hiện Đề án "Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc"

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
05

Công văn 1135/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
06

Công văn 1108/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
07

Công văn 200/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện Thanh Hóa vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
08

Công văn 739/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2021
09

Công văn 672/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
10

Công văn 4859/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
11

Công văn 642/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2021
12

Công văn 897/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
13

Công văn 736/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2021
14

Công văn 633/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
15

Công văn 483/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn gia tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long do giảm lượng xả từ hồ chứa thủy điện thượng nguồn sông Mê Công

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2021
16

Công văn 510/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về rác thải nhựa đại dương

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
17

Công văn 278/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
18

Công văn 397/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
19

Công văn 235/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
20

Công văn 354/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi diễn biến dòng chảy trên sông Mê Công và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi