Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.173 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 1734/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
02

Công văn 2305/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020

Ban hành: 26/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
03

Công văn 785/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
04

Công văn 1222/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
05

Công văn 679/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
06

Công văn 676/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
07

Thông báo 44/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
08

Công văn 499/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
09

Công văn 112/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
10

Công văn 74/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ban hành: 04/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
11

Thông báo 447/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ban hành: 28/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
12

Công văn 11557/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo vệ, cải thiện môi trường không khí tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
13

Công văn 6709/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
14

Thông báo 424/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
15

Công văn 6704/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
16

Công văn 69/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị

Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
17

Công văn 6137/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
18

Kế hoạch 1315/KH-BYT của Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Ban hành: 19/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
19

Công văn 10335/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
20

Công văn 5798/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
Vui lòng đợi