Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.642 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 12006/BTC-TCT của Bộ Tài chính về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

02

Công văn 6707/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất sự kiện Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

03

Công văn 16016/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

04

Công văn 7224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định về lấn biển

05

Công điện 7/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

06

Công văn 6215/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

07

Công điện 6/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6 (bão NESAT)

08

Công điện 1474/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó với bão Nesat

09

Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ứng phó cơn bão số 6 (NESAT) trên Biển Đông

10

Công điện 964/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

11

Công điện 3985/CĐ-CVT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với mưa lũ sau áp thấp nhiệt đới tại miền Trung

12

Công điện 1460/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

13

Công điện 28/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với cơn bão số 5 trên biển Đông

14

Công điện 939/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại miền Trung

15

Công điện 908/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ

16

Công điện 5/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tập trung khắc phục hậu quả Bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

17

Công điện 875/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

18

Công văn 4869/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão Noru

19

Thông báo 308/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru)

20

Công điện 865/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022