Tra cứu Công văn về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.443 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 6739/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
02

Công văn 6713/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp ban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan Nhà nước ở trung ương

Ban hành: 21/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
03

Công văn 5727/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
04

Công văn 6555/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
05

Công văn 6553/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
06

Công điện 3/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
07

Công văn 6384/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và chủ động ứng phó mưa lũ

Ban hành: 12/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
08

Công điện 1360/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão Conson và mưa lớn

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
09

Công văn 9387/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch bảo vệ môi trường dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
10

Công điện 1626/CĐ-TCTL-QLCT của Tổng cục Thủy lợi về việc phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
11

Công văn 7439/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
12

Công điện 03/CĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc triển khai Công điện 16/CĐ-BGTVT ngày 07/9/2021 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
13

Công văn 9316/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
14

Công văn 9266/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp, cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
15

Công văn 3782/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
16

Công điện 1107/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
17

Công văn 1993/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
18

Công văn 3690/CHK-QLC của Cục hàng không Việt Nam về việc chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
19

Công văn 8820/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chủ động ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
20

Công văn 7027/BYT-MT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
Vui lòng đợi