Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 758 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 9767/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
02

Thông báo 379/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 tại Việt Nam

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
03

Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
04

Công văn 1505/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
05

Công văn 8558/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 12/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2020
06

Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Ban hành: 06/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
07

Công văn 8305/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tình trạng mạng xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền

Ban hành: 05/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
08

Công văn 7933/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2020
09

Công văn 3283/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ban hành: 08/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
10

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho đội ngũ giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
11

Công văn 3061/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
12

Công điện 2954/CÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
13

Công văn 6671/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
14

Công văn 2805/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Nguyễn Công Triều, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
15

Công văn 2804/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lăng đá Xóm Chợ (lăng Huệ Linh), huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
16

Công văn 2803/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
17

Công văn 1003/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
18

Công văn 2425/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
19

Công văn 766/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
20

Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai

Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
Vui lòng đợi