Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 787 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 551/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
02

Kế hoạch 517/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
03

Công văn 617/BNV-TGCP của Bộ Nội vụ về việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
04

Báo cáo 19/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" về kết luận thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
05

Kế hoạch 400/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
06

Công văn 365/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
07

Công văn 708/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ đề cử di sản "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" đề nghị UNESCO ghi danh Di sản thế giới

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
08

Công văn 266/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
09

Công văn 506/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
10

Công văn 251/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
11

Kế hoạch 187/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
12

Công văn 403/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
13

Công văn 165/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
14

Công văn 368/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về di sản tư liệu

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
15

Thông báo 9/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
16

Công văn 112/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong hệ thống thư viện công cộng

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
17

Kế hoạch 02/KH-VHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
18

Công văn 179/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
19

Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
20

Công văn 9166/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
Vui lòng đợi