Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 738 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 2425/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
02

Công văn 766/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
03

Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai

Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
04

Công văn 2316/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo" năm 2021

Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
05

Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diên Phúc, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
06

Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
07

Hướng dẫn 125/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáp dục về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2020
08

Công văn 4591/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự kiến lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
09

Thông báo 201/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
10

Kế hoạch 1749/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
11

Công văn 1399/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
12

Công văn 1368/BVHTTDL-ÐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19

Ban hành: 06/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
13

Công văn 394/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
14

Công văn 3685/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
15

Công văn 1292/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
16

Công văn 1231/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
17

Công văn 2617/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo

Ban hành: 22/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2020
18

Công văn 2052/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
19

Công văn 1270/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc khai báo sức khỏe du lịch

Ban hành: 14/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
20

Công văn 947/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
Vui lòng đợi