Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.062 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02

Công văn 575/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

03

Kết luận 70-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

04

Công văn 715/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ủng hộ Hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào) là Di sản Thế giới liên biên giới với Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Việt Nam) trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới

05

Công điện 11/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

06

Kế hoạch 241/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024

07

Thông báo 21/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”

08

Công văn 407/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân vùng trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045

09

Công điện 06/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới

10

Thông báo 10/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

11

Kế hoạch 417-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

12

Công văn 124/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong hệ thống thư viện công cộng

13

Kế hoạch 116/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024

14

Công văn 237/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

15

Công văn 64/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 trong lĩnh vực thư viện

16

Hướng dẫn 135-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

17

Công văn 72/BVHTTDL-DLQGVN của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch

18

Hướng dẫn 131-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024

19

Công văn 10092/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh đề án trong Chương trình công tác năm 2023

20

Công điện 1906/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc về ''Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam''