Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 708 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Công văn 6949/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích dự án "Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái" tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai sang thực hiện dự án "Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Hà Phú"

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
02

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2019
03

Công văn 918/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
04

Thông báo 419/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
05

Công văn 9824/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
06

Công văn 2888/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 về phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 04/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
07

Công văn 833/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2018
08

Công văn 7835/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát mục tiêu và khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
09

Công văn 6421/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển doanh nghiệp du lịch Việt Nam

Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2017
10

Công văn 5865/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca, múa, nhạc và chương trình sân khấu

Ban hành: 06/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
11

Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các Hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng

Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
12

Công văn 2171/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch

Ban hành: 06/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
13

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2016
14

Kế hoạch 2880/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

Ban hành: 27/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
15

Công văn 2847/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

Ban hành: 25/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2016
16

Công văn 2746/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2016
17

Công văn 2743/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2016
18

Công văn 5575/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
19

Thông báo 35/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập trung tâm văn hóa nước này tại nước kia

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
20

Công văn 4097/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2016
Vui lòng đợi