Tra cứu Công văn về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.577 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 3886/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phá rừng trái phép tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
02

Công văn 735/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
03

Công điện 3249/CĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
04

Công văn 3545/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
05

Công văn 3491/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
06

Thông báo 3117/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, đề xuất khung Chương trình giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
07

Công văn 3479/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các - bon rừng

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
08

Công văn 3076/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
09

Công văn 2989/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
10

Công văn 2887/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2020

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2021
11

Công điện 631/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
12

Thông báo 2772/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam và triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ"

Ban hành: 14/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
13

Công văn 2281/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
14

Công điện 568/CĐ-TCLN-KL của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2021
15

Công văn 2635/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Quyết định 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030"

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
16

Thông báo 2522/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa năm 2021 tại Nam Bộ

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
17

Công văn 2480/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
18

Công văn 14356/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
19

Công văn 2868/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án phát triển bền vững cây mắc ca

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
20

Công văn 2815/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
Vui lòng đợi