Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.421 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 905/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 09/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
02

Công văn 6987/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án phát triển sản phẩm tôm thành phẩm chủ lực quốc gia"

Ban hành: 07/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
03

Công văn 950/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
04

Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
05

Thông báo 9974/TB-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
06

Thông báo 457/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
07

Công văn 9172/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Mía giống

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
08

Công văn 1661/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
09

Công văn 1659/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
10

Công văn 1569/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
11

Công văn 1564/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
12

Công văn 10721/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
13

Công văn 8572/BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa tại An Giang

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
14

Công văn 4239/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa

Ban hành: 04/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
15

Công điện 1263/CĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam

Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
16

Công văn 1256/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
17

Kế hoạch 1239/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
18

Công văn 2048/CN-KHTC của Cục Chăn nuôi về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển chăn nuôi, ổn định thị trường

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
19

Công văn 1826/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
20

Công văn 3756/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tiêu thụ rau an toàn (RAT) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
Vui lòng đợi