Tra cứu Công văn về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.728 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 7351/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc trình Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

02
03

Công văn 6060/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2024

04

Công văn 6097/BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công điện 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

05

Công văn 7123/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

06

Công văn 5906/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn - giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Đề án công nghiệp sinh học ngành Nông nghiệp

07

Công văn 5838/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2/2023

08

Công văn 3699/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế

09

Công văn 6406/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030

10

Công văn 6223/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2022/QĐ-TTg theo trình tự thủ tục rút gọn

11

Thông báo 5485/TB-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

12

Công văn 5370/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

13

Công điện 725/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập tại các tỉnh Tây Nguyên

14

Công văn 5293/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

15

Công văn 613/CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc đính chính thành phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

16

Công văn 5221/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

17

Công văn 5218/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

18

Công điện 694/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam

19

Công văn 5179/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU

20

Công điện 693/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE