Tra cứu Công văn về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.471 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Thông báo 335/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ban hành: 19/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
02

Công văn 1267/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
03

Công văn 1234/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 12/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
04

Công văn 7515/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 10/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
05

Công văn 6762/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều

Ban hành: 14/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
06

Công văn 6719/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 14/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
07

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​​

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
08

Công văn 6597/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo kiểm tra, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
09

Công văn 6352/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc khi thực hiện tính toán đối trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na tại huyện Quế Phong, Nghệ An

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
10

Công văn 5110/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý động vật hoang dã

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
11

Công văn 5021/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2020
12

Công văn 994/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
13

Công văn 4849/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
14

Công văn 5890/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
15

Công văn 5760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản

Ban hành: 15/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
16

Công văn 902/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
17

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
18

Công văn 4604/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý Nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 09/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
19

Công văn 850/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
20

Công văn 58078/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nông sản

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
Vui lòng đợi