Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.139 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Công văn 7706/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

02

Kế hoạch 111/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế

03

Công văn 7376/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

04

Công văn 4823/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

05

Công văn 7198/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu

06

Công điện 7196/CĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

07

Công văn 7197/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu

08

Công văn 7180/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

09

Công văn 7634/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất Việt Nam

10

Công điện 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

11

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

12

Công văn 7159/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa

13

Công văn 11675/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa

14

Công điện 1039/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

15

Công văn 6853/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

16

Công văn 6501/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

17

Công văn 7465/BKHĐT-KTDV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kết quả phiên họp lần thứ 102 của Ủy ban điều phối ASEAN về dịch vụ (CCS 102)

18

Công văn 6435/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

19

Công văn 6436/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu

20

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước