Thông báo 50/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 50/2013/TB-LPQT

Thông báo 50/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma"
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:50/2013/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành:22/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------
Số: 50/2013/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
 
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, ký tại Niu Oóc, Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2013.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự
 
HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG MI-AN-MA
VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
 
 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma, sau đây gọi chung là "Các Bên ký kết";
Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị trong mọi lĩnh vực giữa hai nước;
Mong muốn đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân Bên ký kết này trên lãnh thổ của Bên ký kết kia;
Phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành của các Bên ký kết,
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1.
Công dân mỗi Bên ký kết mang hộ chiếu phổ thông, còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia theo quy định tại Hiệp định này.
1. Công dân mỗi bên ký kết được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh quy định tại Điều 1 của Hiệp định này, được tạm trú trên lãnh thổ Bên ký kết kia trong thời gian không quá mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhập cảnh, đảm bảo rng, việc tạm trú này không ngoài mục đích thăm viếng. Trongtrường hp gặp trở ngại ngoài ý muốn, cơ quan có thẩm quyền Bên ký kết kia sẽ gia hạn tạm trú khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của nước mà người có yêu cầu là công dân.
2. Công dân một Bên ký kết muốn nhập cảnh vào lãnh thổ của Bên ký kết kia với mục đích tạm trú quá mười bốn (14) ngày phải có thị thực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết kia.
Điều 3.
Hiệp định này không miễn cho những người mang hộ chiếu phổ thông kể trên nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, các quy định hiện hành và phong tục, tập quán trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ nước sở tại.
Điều 4.
Công dân một Bên ký kết mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh xut cảnh và quá cảnh lãnh thổ của Bên ký kết kia qua các cửa khẩu quốc tế.
Điều 5.
1. Cơ quan chức năng của các Bên ký kết sẽ chuyển cho nhau mẫu hộ chiếu phthông và giấy tờ đi lại hiện hành cho Bên ký kết kia thông qua đường ngoại giao trong thời hạn ba mươi (30) ngày trước ngày Hiệp định có hiệu lực.
2. Cơ quan chức năng của các Bên ký kết sẽ thông báo cho Bên ký kết kia v bất cứ thay đổi nào đối với các loại hộ chiếu phổ thông và giấy tờ đi lại hiện hành và chuyển cho nhau nhng mẫu mới các loại giấy tờ này ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.
Điều 6.
Khi công dân của một Bên ký kết bị mất hộ chiếu trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, người này phải thông báo cho Cơ quan đại diện ngoại giao, hoặc Cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người đó là công dân và cơ quan liên quan nước sở tại về việc mất hộ chiếu. Cơ quan Đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Bên ký kết mà người mất hộ chiếu là công dân, phù hợp với pháp luật nước mình, sẽ cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại mới cho người đó và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước sở tại về cấp hộ chiếu mới hoặc giấy tờ đi lại và việc hủy hộ chiếu bị mất.
Điều 7.
Mi Bên ký kết có quyền từ chối hoặc rút ngắn thời hạn đã được lưu trú đối với công dân của Bên ký kết kia khi các cơ quan chức năng này tin rằng đó là người không được hoan nghênh.
Điều 8.
1. Mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.
2. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên ký kết.
3. Mỗi Bên ký kết có thể hủy bỏ Hiệp định này vào bất kì lúc nào bằng việc thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao và Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau ba (03) tháng kể từ ngày Bên ký kết kia nhận được thông báo về việc hủy bỏ này.
Điều 9.
1. Mỗi Bên ký kết có quyền tạm đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Hiệp định này vì các lý do an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và y tế.
2. Việc tạm đình chỉ hoặc chấm dứt việc tạm đình chỉ này phải được thông báo ngay cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.
3. Hiệp định này scó hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.
ĐỂ LÀM BẰNG, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ nước mình ủy quyền, đã ký Hiệp định này.
Làm tại Nữu ước ngày 26 tháng 9 năm 2013 thành hai (02) bản chính, mỗi bản gồm ba (03) loại ngôn ngữ (một bản tiếng Việt, một bản tiếng Mi-an-ma và một bản tiếng Anh); các văn bản đều có giá trị như nhau; trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.
 

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Bình Minh
THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
LIÊN BANG MI-AN-MA
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Wunna Maung Lwin
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 36/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam liên quan Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữ trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Thông báo 36/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam liên quan Điều 18.53 (Các biện pháp liên quan tới việc lưu hành một số dược phẩm nhất định) của Chương 18 (Sở hữ trí tuệ) của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương"

Ngoại giao, Thực phẩm-Dược phẩm

Thông báo 31/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực: Công thư trao đổi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ Phiên bản HS 2017 sang Phiên bản HS 2022 để thay thế Phụ lục 3 (Quy tắc cụ thể mặt hàng) hiện hành (HS 2017) bằng một Phụ lục 3 mới (HS 2022) của Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu và các nước thành viên

Thông báo 31/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công thư trao đổi giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu về việc thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chuyển đổi từ Phiên bản HS 2017 sang Phiên bản HS 2022 để thay thế Phụ lục 3 (Quy tắc cụ thể mặt hàng) hiện hành (HS 2017) bằng một Phụ lục 3 mới (HS 2022) của Hiệp định Thương mại Tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu và các nước thành viên"

Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi