Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.246 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Thông báo 498/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi tuyển dụng công chức Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1 năm 2024

02

Công văn 2394/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

03

Tờ trình 183/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

04
05

Báo cáo 166/BC-BTP của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

06

Công văn 221/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

07
08

Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại phiên họp thứ hai Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

09

Công văn 1083/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

10

Công văn 1657/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Thành phố Hà Nội

11
12

Công văn 1426/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về xin ý kiến xây dựng Nghị quyết của Quốc hội theo trình tự thủ tục rút gọn

13

Kế hoạch 54/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về giải pháp thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Bộ Tư pháp

14

Công văn 1385/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc gửi văn bản góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP

15
16
17

Công văn 1113/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nội dung Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02/2024

18
19

Công văn 575/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

20

Công điện 15/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV