Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 534 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 1112/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

Ban hành: 02/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
02

Công văn 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
03

Kế hoạch 708/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
04

Kế hoạch 709/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
05

Công văn 1598/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
06

Thông báo 55/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu-ba

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
07

Công văn 3360/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
08

Công văn 7674/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
09

Công văn 3362/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương

Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
10

Thông báo 27/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
11

Kế hoạch 1284/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021" năm 2018

Ban hành: 18/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
12

Công văn 1949/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về giám sát thi hành án hành chính

Ban hành: 01/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
13

Công văn 1239/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
14

Công văn 478/VKSTC-V11 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trao đổi với Bộ Tư pháp quan điểm về kiểm sát việc bán đấu giá tài sản thi hành án

Ban hành: 01/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
15

Công văn 959/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
16

Hướng dẫn 05/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
17

Hướng dẫn 04/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
18

Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ

Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
19

Công văn 18/UBTVQH14-TP của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật Tố tụng hành chính

Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
20

Công văn 57/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến phiên tòa

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
Vui lòng đợi