Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 732 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 4492/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
02

Công văn 165/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn công tác tương trợ tư pháp về dân sự

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
03

Công văn 4437/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
04

Công văn 12126/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tháng 11/2021

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
05

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (2012 - 2021)

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
06

Kế hoạch 61/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
07

Thông báo 102/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
08

Công văn 11878/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
09

Kế hoạch 4138/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
10

Công văn 04/CV-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc thực hiện Hướng dẫn rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
11

Công văn 8150/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
12

Công văn 8096/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Ban hành: 04/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
13

Công văn 7438/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành của Chính phủ

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
14

Công văn 3935/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế chi tiết và bổ sung công việc ngoài phạm vi hợp đồng trọn gói

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
15

Công văn 11259/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 1739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
16

Công văn 3851/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng khởi công mới

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
17

Công văn 91/CV-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
18

Công văn 3729/BTP-VP của Bộ Tư pháp về đề xuất sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
19

Công văn 6257/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
20

Báo cáo 408/BC-CP của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
Vui lòng đợi