Danh mục

Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 800 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Kế hoạch 70/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
02

Công văn 1611/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
03

Công văn 4507/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số Bộ Giao thông Vận tải 8 tháng cuối năm 2022

Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
04

Công văn 84/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc đôn đốc nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
05

Công văn 1564/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
06

Thông báo 136/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
07

Công văn 69/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn phục vụ tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp, ủy thác tư pháp ra nước ngoài, giải quyết yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
08

Công văn 1561/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
09

Công văn 57/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 và Mục 2 Chương IX của Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
10

Công văn 186/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên năm 2022

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
11

Công văn 1417/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
12

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2022
13

Công văn 81/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
14

Công văn 1360/VKSTC-V15 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022

Ban hành: 20/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
15

Hướng dẫn 25/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại về "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
16

Công văn 1250/VKSTC-V16 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
17

Công văn 301/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
18

Công văn 1043/BTP-CCN của Bộ Tư pháp về việc thực hiện thủ tục giao nhận con nuôi nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
19

Kế hoạch 73/KH-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
20

Công văn 1091/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
Vui lòng đợi