Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 705 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 156/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
02

Công văn 3160/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
03

Công văn 6410/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
04

Báo cáo 6163/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 8 và 8 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
05

Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
06

Công văn 2957/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp về việc gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
07

Công văn 2949/BTP-PLHSHC của Bộ Tư pháp về việc xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
08

Công văn 2959/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
09

Hướng dẫn 32/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
10

Hướng dẫn 31/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và vụ án hành chính

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
11

Công văn 2896/BTP-PLHSHC của Bộ Tư pháp về việc xử lý vấn đề pháp lý phát sinh trong triển khai thực hiện tăng cường "giãn cách xã hội"

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
12

Công văn 140/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về báo cáo tình hình thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
13

Công văn 5609/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh

Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
14

Công văn 136/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
15

Công văn 135/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
16

Công văn 8298/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát các văn bản theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
17

Báo cáo 5499/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 7 và 7 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
18

Công văn 7895/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về đề nghị đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
19

Công văn 02/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
20

Công văn 7837/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp tư liệu kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 để gửi Bộ Tư pháp

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
Vui lòng đợi