Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 608 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 180/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến dự thảo lần 2 dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
02

Kế hoạch 25/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
03

Kế hoạch 414/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
04

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
05

Công văn 453/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
06

Thông báo 05/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
07

Kế hoạch 26/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
08

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và Nghị định 56/2016/NĐ-CP

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
09

Báo cáo 809/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật, Nghị quyết

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
10

Công văn 243/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2021

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
11

Thông báo 242/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết quả hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
12

Kế hoạch 204/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
13

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
14

Hướng dẫn 15/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
15

Công văn 151/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
16

Hướng dẫn 13/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
17

Quy chế phối hợp 01/QCPH-VPCP-TANDTC của Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
18

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
19

Hướng dẫn 10/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
20

Hướng dẫn 08/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi