Tra cứu Công văn về Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 651 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Công văn 740/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
02

Công văn 3861/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
03

Công văn 64/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ủy thác tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
04

Công văn 2193/VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
05

Công văn 2177/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bảo đảm chất lượng kiểm sát tại các cơ sở giam giữ trong tình hình phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
06

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số kỹ năng của Kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
07

Công văn 3777/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
08

Công văn 2327/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
09

Công văn 738/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
10

Thông báo 140/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần quan tâm giải quyết

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
11

Công văn 2945/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường theo Quyết định 343/QĐ-TTg

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
12

Công văn 1761/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
13

Công văn 3529/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
14

Công văn 3517/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai ngay kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
15

Công văn 2363/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
16

Công văn 60/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2021
17

Công văn 574/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc cung cấp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
18

Công văn 542/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
19

Thông báo 11/2021/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)"

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
20

Thông báo 10/2021/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Mô-dăm-bích về dẫn độ"

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
Vui lòng đợi