Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.278 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 7125/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
02

Công văn 3026/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
03

Công văn 3036/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học

Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2021
04

Công văn 2998/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
05

Công văn 4800/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
06

Kế hoạch 660/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
07

Công văn 2921/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
08

Công văn 2438/BVHTTDL-ÐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong tuyển sinh, thi tốt nghiệp năm 2021

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
09

Công văn 2909/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2021

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
10

Công văn 4626/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 11/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2021
11

Công văn 2803/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
12

Công văn 6558/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
13

Công điện 645/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, Thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai thực hiện các công việc để chủ động ứng phó với mưa lũ

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
14

Công văn 2059/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2021
15

Công văn 2030/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 2 năm 2021

Ban hành: 01/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
16

Công văn 2673/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật

Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
17

Công văn 1323/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
18

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2021
19

Công văn 356/TANDTC-TCCB của Toà án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị 2021

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
20

Công văn 2540/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ

Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
Vui lòng đợi