Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.998 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Thông báo 959/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
02

Công văn 4201/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
03

Kế hoạch 931/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
04

Công văn 3930/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
05

Công văn 3875/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
06

Công văn 3529/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
07

Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2019
08

Công văn 9555/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
09

Công văn 2288/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ban hành: 11/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
10

Công văn 4208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2018-2019

Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
11

Công văn 6122/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
12

Công văn 6088/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Ban hành: 26/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
13

Thông báo 37/2017/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Hung-ga-ri

Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
14

Công văn 2683/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDC) niên khóa 2017-2018

Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
15

Công văn 4987/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
16

Công văn 3676/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc bảo đảm y tế cho Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
17

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
18

Công văn 2427/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
19

Công văn 2340/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục"

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
20

Công văn 2229/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
Vui lòng đợi