Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.643 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 1254/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT

02

Công văn 1248/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

03

Công văn 03/BGDĐT-HĐTTH của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2023

04

Công văn 02/BGDĐT-HĐTTH của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2023 về việc Triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) năm 2023

05

Thông báo 367/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12

06

Kế hoạch 315/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023

07

Công văn 988/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

08

Công văn 966/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin 2023”

09

Kế hoạch 299/KH-BGDĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2023

10

Kế hoạch 279/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)/giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) năm 2023

11

Thông báo 264/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2023

12

Kế hoạch 250/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023

13

Công văn 689/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

14

Công văn 892/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

15

Công văn 874/BCT-TCCB của Bộ Công Thương về việc rà soát danh sách cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2023

16

Kế hoạch 228/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

17
18

Kế hoạch 175/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

19

Công văn 206/TCGDNN-ĐTCQ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục nghề nghiệp

20

Công văn 78/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2023