Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.281 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 209/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
02

Công văn 156/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
03

Công văn 103/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
04

Công văn 263/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
05

Kế hoạch 29/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
06

Công văn 85/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
07

Công văn 47/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
08

Công văn 40/BYT-BMTE của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
09

Công văn 47/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
10

Thông báo 1697/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
11

Thông báo 1684/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
12

Công văn 4306/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
13

Công văn 4290/GDĐT-TH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lí, chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm và nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
14

Công văn 5490/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2020
15

Công văn 4210/GDĐT-TTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
16

Công văn 4424/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
17

Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp vừa học văn hóa trung học phổ thông

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
18

Công văn 10447/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
19

Kế hoạch 1567/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
20

Công văn 4302/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
Vui lòng đợi