Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.106 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

02

Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp với Ban điều hành và các cơ quan thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

03

Thông báo 360/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2024

04

Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

05

Công văn 1467/BVHTTDL-ĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2024

06

Công văn 1585/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

07

Thông báo 337/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2024

08

Công văn 1648/BYT-MT của Bộ Y tế về cung cấp sữa thực hiện Chương trình sức khỏe học đường

09

Công điện 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh hoạt động của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông quốc tế Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công văn 1421/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục

11

Công văn 1359/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2025

12

Công văn 1277/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

13

Công văn 1224/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức

14

Công văn 1081/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức, triển khai bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức trong các cơ sở giáo dục

15

Công văn 1564/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về báo cáo Tổng thuật Hội thảo Giáo dục 2023 "Thể chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

16

Kế hoạch 237/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI

17

Công văn 395/TCGDNN-VP của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2024

18

Thông báo 234/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024

19

Công văn 815/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi "Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay"

20

Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới