Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông báo 625/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Ban hành: 20/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

02

Thông báo 626/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

Ban hành: 20/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

03

Công văn 3041/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Đề án 1665

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

04

Công văn 2969/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

05

Công văn 2976/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm 2019-2020

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

06

Công văn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

07

Kế hoạch 558/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

08

Kế hoạch 588/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

09

Công văn 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Ban hành: 09/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

10

Công văn 2680/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội trong các cơ sở đào tạo

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

11

Công điện 519/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

12

Công điện 520/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

13

Công văn 2563/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

14

Công văn 2490/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

15

Công văn 2158/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

16

Công văn 2331/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

17

Công văn 2330/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

18

Kế hoạch 443/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

19

Công văn 2245/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

20

Công văn 2212/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019