Tra cứu Công văn về Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.106 văn bản: Ngoại giao
01

Công văn 365/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về Việt Nam gia nhập Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép

02

Thông báo 05/2024/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào"

03

Công văn 10158/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Khóa họp 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-An-giê-ri

04

Thông báo 50/2023/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về bảo hiểm xã hội"

05
06
07
08
09
10

Công văn 9135/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản

11
12

Công văn 7658/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc lựa chọn hãng luật tư vấn cho Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

13

Công văn 8509/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2023

14
15
16
17
18

Thông báo 23/2022/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

19

Công văn 7506/BCT-AP của Bộ Công Thương xin ý kiến về việc đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc thăm Việt Nam và tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc

20

Công văn 7499/BCT-ĐB của Bộ Công Thương về việc cung cấp nội dung chuẩn bị Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC năm 2023