Công văn 6024/VPCP-DMDN tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty CP đến hết năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 6024/VPCP-ĐMDN

V/v Báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP đến hết năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

        

 

                             Kính gửi:

                                - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                                - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                                - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

                                - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4182/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 6 năm 2021) trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:

a) Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần;

b) Tập trung thực hiện chuyển đổi theo Danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại mục a nêu trên, đảm bảo đúng quy định, công khai minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước; chủ động rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh;

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đáp ứng đủ điều kiện để chuyển thành công ty cổ phần.

2. Các Bộ chuyên ngành theo dõi, đánh giá, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực   hiện và việc đảm bảo chất lượng, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần trong các ngành, lĩnh vực được giao    quản lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Lê Minh Khái;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

               Vụ TCCV;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6024/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình chuyển đổi và kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến hết năm 2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6024/VPCP-DMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 30/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!