Trung tâm đào tạo lái xe mua bảo hiểm tai nạn cho học viên có được khấu trừ thuế TNDN không?

Câu hỏi:

Tôi đang quản lý một trung tâm đào tạo lái xe. Tôi được biết trách nhiệm của trung tâm đào tạo không bắt buộc việc mua bảo hiểm tai nạn cho học viên, tuy nhiên để đảm bảo quá trình học lái xe trước những sự cố ngoài ý muốn. Tôi có dự định mua bảo hiểm tai nạn cho học viên của trung tâm. Xin hỏi khoản chi tiền mua bảo hiểm cho học viên của trung tâm đào tạo lái xe có được tính vào chi phí hoạt động trung tâm đào tạo lái xe hay không? Nếu có thì tôi khai vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Căn cứ pháp lý?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

I. Căn cứ pháp lý

- Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH của Quốc hội ban hành ngày 15/07/2020 quy định về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 18/06/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2018/TT-BTC) hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp;

II. Nội dung tư vấn

Căn cứ khoản 2, Điều 7 VBHN số 14/VBHN-VPQH quy định về cách xác định thu nhập tính thuế như sau:

[…]

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

Căn cứ Điều 9 VBHN số 14/VBHN-VPQH quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật …

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

[… ] Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Đối chiếu với hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 4, điều 3 thông tư 25/2018/TT-BTC) của Bộ tài chính ban hành, ta có thể thấy khoản chi mua bảo hiểm tai nạn cho học viên không nằm trong danh mục các khoản chi không được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do vậy, trong trường hợp Doanh nghiệp của bạn chi trực tiếp khoản tiền mua bảo hiểm tai nạn cho học viên, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được coi là khoản chi phí phí hợp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của Doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Thue TNDN

Xem thêm: Chi phí phúc lợi cho nhân viên được trừ khi tính thuế

Trên đây là nội dung tư vấn về "Trung tâm đào tạo lái xe mua bảo hiểm tai nạn cho học viên có được khấu trừ thuế TNDN không?​" dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đoàn Trung Hiếu

Được tư vấn bởi: Luật sư Đoàn Trung Hiếu

Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển Cộng Đồng

https://tuvanphaply.com.vn- 093.675.0123

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi