Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 1.827 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 905/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 09/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
02

Công văn 950/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
03

Công văn 192/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
04

Công văn 407/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung"

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
05

Công văn 19/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
06

Công văn 1659/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
07

Công văn 1407/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
08

Công văn 7170/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành

Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2018
09

Công văn 828/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
10

Công văn 1972/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
11

Công văn 169/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
12

Thông báo 609/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
13

Công văn 13611/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
14

Công văn 679/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
15

Công văn 4818/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư"

Ban hành: 11/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
16

Công văn 3726/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ của tỉnh Bến Tre

Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
17

Công văn 30/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản

Ban hành: 16/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
18

Công văn 2879/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
19

Công văn 2783/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc xác định đơn giá thuê đất

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
20

Công văn 2382/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
Vui lòng đợi