Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 1.966 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Công văn 2096/BXD-QLN của Bộ Xây dựng thực hiện quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
02

Công văn 3742/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
03

Công văn 3676/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
04

Công văn 732/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và Thành phố Hạ Long

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
05

Công văn 3598/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp mạnh và kịp thời để ngăn chặn tình trạng đầu cơ nâng giá đất bất bình thường trong những tháng đầu năm

Ban hành: 30/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
06

Công văn 3592/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 29/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2021
07

Công văn 3252/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2021
08

Công văn 15879/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
09

Công văn 2063/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát pháp luật đất đai

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
10

Công văn 2864/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
11

Công văn 2879/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Công văn 2354/VPCP-ĐMDN ngày 02/4/2021

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
12

Công văn 569/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết thi hành Luật Đất đai

Ban hành: 30/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
13

Công văn 542/TTg-NN Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
14

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
15

Công văn 1042/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
16

Công văn 83/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong hệ thống Tòa án nhân dân

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
17

Công văn 457/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
18

Công văn 450/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
19

Công văn 449/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
20

Công văn 10255/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phân bổ tiền sử dụng đất của nhà chung cư

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
Vui lòng đợi