Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ TP.HCM 2021 hỗ trợ bữa ăn người lao động thực hiện phương án 3 tại chỗ tại doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ

Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án "3 tại chỗ" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Cơ quan ban hành: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:18/HD-LĐLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Trần Đoàn Trung
Ngày ban hành:28/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 18/HD-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021

 

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN VIỆC HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ” TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

 

Thực hiện Quyết định số 3089/TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Để kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” có bữa ăn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn và đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất.

- Thời gian đóng kinh phí công đoàn: doanh nghiệp đã đóng kinh phí công đoàn liên tục 12 tháng kể từ tháng 3/2021 trở về trước.

- Thời điểm thực hiện phương án “3 tại chỗ”: kể từ ngày 24/8/2021. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện phương án trước đó thì thời gian thực hiện còn lại của phương án phải tiếp tục tối thiểu 10 ngày kể từ ngày 24/8/2021.

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người, chỉ hỗ trợ 01 lần.

Lưu ý: Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, không hỗ trợ bằng tiền cho đoàn viên, người lao động.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 24/8/2021.

4. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn tài chính tích lũy của công đoàn cấp trên cơ sở, cấp cho công đoàn cơ sở (hoặc cấp cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) và đảm bảo sau khi cấp số dư tại công đoàn cấp trên cơ sở còn tối thiểu 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 1 tỷ đồng) thì báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định (qua Ban Tài chính).

5. Phương thức triển khai:

- Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

- Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động liên hệ với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ.

- Khi không cân đối được nguồn kinh phí, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo và đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tài chính) thực hiện cấp hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị gồm: Công văn đề nghị cấp kinh phí, Bảng tổng hợp số doanh nghiệp và tổng số lao động theo từng doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” có xác nhận của công đoàn cấp trên.

- Công đoàn cơ sở (hoặc công đoàn cấp trên cơ sở trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với Người sử dụng lao động về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn (nêu rõ giá trị bữa ăn hiện tại, giá trị bổ sung khẩu phần ăn, thời gian thực hiện bổ sung... trường hợp có tổ chức CĐCS thì không cần thẩm định, xác minh của cấp trên) và chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời giám sát việc tổ chức bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ “3 tại chỗ”:

6.1 Trường hợp doanh nghiệp có công đoàn cơ sở

a- Công văn của Công đoàn cơ sở đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp)

b- Biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở thống nhất việc thực hiện và đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

c- Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giãn cách địa phương, khu vực theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

d- Quyết định/Kế hoạch/ Phương án của lãnh đạo doanh nghiệp (có danh sách CNLĐ kèm theo) về việc thực hiện “3 tại chỗ” kèm văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”

6.2 Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn:

- Công văn của doanh nghiệp đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp).

- Hồ sơ tại điểm c, d khoản 4.1 nêu trên

7. Hồ sơ quyết toán:

7.1 Trường hợp doanh nghiệp có công đoàn cơ sở: Hồ sơ được lập 02 bản chính (công đoàn cơ sở lưu 1 bản và công đoàn cấp trên trực tiếp lưu 1 bản), gồm:

- Quyết định cấp kinh phí của công đoàn cấp trên cho công đoàn cơ sở hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

- Kế hoạch của công đoàn cơ sở về việc phối hợp người sử dụng lao động tổ chức hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

- Văn bản thẩm định, xác minh của Công đoàn cấp trên đối với doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”.

- Các hồ sơ nêu tại khoản 4.1 nêu trên.

- Chứng từ chuyển tiền cho doanh nghiệp.

7.2 Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn: Hồ sơ được lập 02 bản chính (doanh nghiệp lưu 1 bản và công đoàn cấp trên trực tiếp lưu 1 bản), gồm:

- Quyết định chi hỗ trợ của công đoàn cấp trên cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

- Kế hoạch của công đoàn cấp trên về việc phối hợp người sử dụng lao động tổ chức hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

- Văn bản thẩm định, xác minh của Công đoàn cấp trên đối với doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”.

- Các hồ sơ nêu tại khoản 4.2 nêu trên.

- Chứng từ chuyển tiền cho doanh nghiệp

8. Tổ chức thực hiện:

- Các cấp công đoàn thành phố chủ động triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị đóng kinh phí nhưng chưa có tổ chức công đoàn; tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ đảm bảo thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ cho các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không cân đối được nguồn.

- Văn phòng Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc tổ chức thực hiện.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp Công đoàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ban Chính sách Pháp luật và bản mềm (mẫu đính kèm) gửi qua email: [email protected]) trước 15 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 06/9/2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại (028)38.290.825 để được hỗ trợ.

 

Nơi nhận:
- Ban QHLĐ TLĐ (báo cáo)
- Thường trực LĐLĐ TP (báo cáo);
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (thực hiện);
- Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP (thực hiện);
- Lưu Văn thư, CSPL, VP UBKT, TC

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Đoàn Trung

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN VỊ………………………..

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU
DOANH NGHIỆP VÀ CNLĐ ĐANG THỰC HIỆN “3 TẠI CHỖ”
(Đến ngày …… tháng ….. năm 2021)

Stt

Đơn vị

Có kế hoạch triển khai

Số doanh nghiệp thực hiện (DN)

Số công nhân LĐ (người)

Số tiền đã chi theo QĐ số 3089/QĐ-TLĐ (đồng)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021
TM. ………………………….

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi