Tra cứu Công văn về COVID-19

Có tất cả 1.903 văn bản: COVID-19
01

Công điện 1700/CĐ-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
02

Công văn 11212/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng yêu cầu khai Bản cam kết cam kết phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
03

Báo cáo 1701/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 24/10/2021 đến 17h00 ngày 25/10/2021)

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
04

Công điện 1695/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
05

Công điện 7776/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
06

Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau và Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
07

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo xử lý trong phòng chống dịch sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP

Ban hành: 23/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
08

Báo cáo 1676/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 21/10/2021 đến 17h00 ngày 22/10/2021)

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
09

Công văn 3935/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
10

Công điện 1675/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
11

Thông báo 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trrực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
12

Công văn 3722/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
13

Công văn 11152/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp phép khai thác chuyến bay quốc tế chở công dân Việt Nam từ Singapore về sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Bamboo Airways

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
14

Công văn 8938/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
15

Công văn 17403/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến/về Hà Nội từ các địa phương khác

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
16

Báo cáo 1663/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến 17h00 ngày 21/10/2021)

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
17

Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
18

Công văn 365/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2021
19

Công văn 4853/CHK-QLC của Cục Hàng không Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
20

Công văn 11144/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
Vui lòng đợi