Tra cứu Công văn về COVID-19

Có tất cả 1.370 văn bản: COVID-19
01

Báo cáo 1142/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch (tính đến 17h00 ngày 02/8/2021)

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
02

Công văn 6267/BYT-DP của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiến độ vận chuyển vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
03

Công văn 6202/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
04

Công văn 6212/BYT-MT của Bộ Y tế về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
05

Công văn 5256/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
06

Công văn 6185/BYT-DP của Bộ Y tế về việc nâng cao năng lực bảo quản vắc xin COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
07

Công văn 5257/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
08

Công văn 5258/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
09

Công văn 6198/BYT-DP của Bộ Y tế về việc báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
10

Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
11

Công văn 7833/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
12

Công văn 5418/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
13

Công văn 5255/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nội dung Công điện 1063/CĐ-TTg

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
14

Công văn 5250/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
15

Công điện 1131/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
16

Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
17

Công văn 6145/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
18

Công văn 6151/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc bảo đảm nhân lực y tế trong phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
19

Công văn 6143/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
20

Công văn 4580/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc đề nghị ưu tiên tiêm vắc - xin cho một số đối tượng

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
Vui lòng đợi