Tra cứu Công văn về COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.497 văn bản: COVID-19
01

Công văn 163/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

02

Công văn 1234/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

03

Công văn 1040/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15

04

Công văn 279/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc khẩn trương tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phân bổ đợt 185 và 186

05

Công điện 01/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

06

Công văn 900/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

07

Công văn 755/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2021

08

Công văn 311/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19

09

Công văn 186/LS-QHLS của Cục Lãnh sự về việc quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc

10

Công văn 228/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

11

Thông báo 7/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

12

Công điện 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

13

Công văn 15/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

14

Công văn 1473/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết và mùa lễ hội

15

Thông báo 2323/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế

16

Báo cáo 1733/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19

17
18

Công điện 1669/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

19

Thông báo 1656/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

20

Thông báo 1384/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19