Tra cứu Công văn về COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.536 văn bản: COVID-19
01

Công văn 40/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024

02

Thông báo 494/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

03

Công văn 8991/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

04

Công văn 7656/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19

05
06

Công văn 6923/BYT-DP của Bộ Y tế về thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhóm B

07

Công văn 6922/BYT-KHTC của Bộ Y tế về hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19

08

Công điện 1554/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương

09

Công văn 7855/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm công tác phòng, chống dịch COVID-19

10

Công văn 5103/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch

11

Công văn 2930/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc rà soát, báo cáo số liệu liên quan việc tiếp nhận viện trợ để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023

12

Công văn 5033/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch COVID-19

13

Công văn 3726/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

14

Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

15

Công văn 4302/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021

16

Công văn 735/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc rà soát, củng cố hoạt động cải tiến chất lượng, khảo sát sự hài lòng và phòng chống dịch COVID-19

17

Công văn 5924/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế

18

Báo cáo 624/BC-BYT của Bộ Y tế về kết quả rà soát các quy định và thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất thải y tế, quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

19

Công văn 2740/BYT-KHTC của Bộ Y tế về báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

20

Công văn 1600/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg