Tra cứu Công văn về Xây dựng

Có tất cả 3.243 văn bản: Xây dựng
01

Công văn 602/TTg-CN về việc thực hiện Báo cáo giám sát về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
02

Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Công văn 3714/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
04

Công văn 2339/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

Ban hành: 27/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2021
05

Công văn 2671/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
06

Công văn 503/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 17/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
07

Công văn 2440/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
08

Công văn 447/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
09

Công văn 450/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
10

Công văn 449/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
11

Công văn 452/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
12

Công văn 1122/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
13

Công văn 417/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đại 5 (Km68-Km75)

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
14

Công văn 402/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
15

Công văn 399/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
16

Công văn 395/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam thuộc Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu", vay ADB

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
17

Công văn 397/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
18

Công văn 383/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
19

Công văn 384/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (sau khi sáp nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào Thành phố Hạ Long)

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
20

Công văn 385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
Vui lòng đợi