Tra cứu Công văn về Xây dựng

Có tất cả 3.527 văn bản: Xây dựng
01

Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
02

Công văn 7705/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
03

Thông báo 437/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
04

Công văn 11018/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bến Mới (phía Ninh Bình) thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I)

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
05

Công văn 11051/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp cung cấp hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
06

Công văn 7653/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
07

Công văn 7658/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
08

Công văn 7659/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đông Phú, tỉnh Hậu Giang vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
09

Công văn 7619/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
10

Công văn 3029/CQLXD-QLXD1 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thông báo kết quả thẩm định chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu XL-06: Xây dựng đoạn tuyến Km107+757 - Km120+600 và Km137+040 - Km137+960, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
11

Công văn 2370/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam thỏa thuận về vị trí, quy mô xây dựng đoạn ống cấp nước đặt trong ống bảo vệ bằng bê tông cốt thép D600 chui qua đường sắt tại Km1556+775, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
12

Công văn 1390/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
13

Công văn 10955/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao trên các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
14

Công văn 10874/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân - Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
15

Công văn 10879/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về quy trình bảo trì các công trình xây dựng tại 3 dự án (Hà Nội-Vinh, Nha Trang-Sài Gòn, cầu yếu)

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
16

Công văn 10785/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
17

Công văn 10787/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, thẩm định bổ sung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021 (hạng mục sửa chữa định kỳ) do ACV trình bổ sung (đợt 2)

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
18

Công văn 10804/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của Ban Quản lý dự án trong công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
19

Công văn 2314/CĐSVN-QLXD&KCHT của Cục Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng đoạn ống cấp nước chui qua dưới cầu đường sắt Km733+917, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
20

Công văn 10694/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc phạm vi Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
Vui lòng đợi