Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.251 văn bản: Xây dựng
01

Công văn 2712/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

02

Công văn 2679/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý Quy hoạch chung Khu di sản Đương đại Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

03

Công văn 2664/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Hiệp hội vật liệu xây dựng đối với dự án Luật Địa chất và Khoáng sản

04

Công điện 37/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

05

Thông báo 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

06

Thông báo 148/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

07
08

Công văn 2021/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

09
10

Công văn 1993/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo xử lý vấn đề báo chí phản ánh

11

Công văn 1673/BTNMT-MT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, xây dựng dự án

12

Công văn 1048/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất đối với dự án chậm tiến độ

13

Công văn 180/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

14

Công văn 1690/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

15

Công văn 1706/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

16
17

Công văn 1695/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Biên bản họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

18

Công văn 1471/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II-diện tích 250 ha, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

19

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

20

Công văn 1459/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 sang năm 2024