Tra cứu Công văn về Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.821 văn bản: Xây dựng
01
02
03

Công văn 1760/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2

04

Công văn 127/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

05

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, đô thị

06

Công văn 1432/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh của các cơ quan truyền thông về thiếu cát xây dựng ở miền Trung và Tây Nam Bộ

07

Công văn 1590/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

08

Công văn 1391/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân

09

Công văn 1314/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo về tình hình thưc hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

10

Công văn 1889/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - Cao Bằng

11

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

12

Thông báo 24/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa

13

Thông báo 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên

14

Công văn 926/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua tỉnh Bình Định

15

Công văn 254/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

16

Công văn 253/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

17

Công văn 262/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc áp dụng khoảng cách ly an toàn đối với các nhà máy xử lý chất thải rắn (công nghệ đốt) trong khu liên hợp xử lý chất thải rắn theo QCVN 07-9:2016/BXD

18
19

Công văn 211/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

20

Công văn 115/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ về việc góp ý Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050