Báo cáo 166/BC-BTP 2024 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Báo cáo 166/BC-BTP

Báo cáo 166/BC-BTP của Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:166/BC-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Báo cáoNgười ký:Nguyễn Thị Tố Nga
Ngày ban hành:10/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TƯ PHÁP

__________

 

Số: 166/BC-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày  10 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

_________________________

 

Thực hiện Văn bản số 1019/BNV-BTĐKT ngày 28/02/2024 của Bộ Nội vụ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (sau đây gọi là Chỉ thị số 34-CT/TW), Bộ Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện trong ngành Tư pháp như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị số 34-CT/TW, ngay sau khi Chỉ thị số 34-CT/TW được ban hành, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn Ngành. Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2313/BTP-TĐKT ngày 15/5/2014 để quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời, với vai trò là Phó Trưởng Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2014, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các thành viên trong Khối tổ chức Tọa đàm về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành là thành viên của Khối, lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc các Bộ, ban, ngành trong Khối Nội chính Trung ương. Tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tháng 9 năm 2014, Bộ Tư pháp đã đưa nội dung Chỉ thị số 34-CT/TW, Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương vào chương trình, tài liệu hội nghị để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã ban hành, tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018” ban hành kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-BTP ngày 12/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cùng với việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng nói chung, qua việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, hàng năm, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW trong toàn Ngành, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Bộ, Ngành và các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành, tạo động lực trong tổ chức thực hiện; đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở chi đạo, hướng dẫn của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành cũng đã tổ chức triển khai với hình thức phù hợp để quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý gắn với thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, cùng với quá trình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tư pháp đã chú trọng hoàn thiện hệ thống thể chế về công tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền để phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành và điều kiện thực tiễn của Bô, Ngành, của cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng: Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP, Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTP, Thông tư số 11/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP; Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 thay thế Quyết định số 2267/QĐ-BTP ngày 27/10/2016 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp, Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29/7/2021 thay thế Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp; Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 thay thế Quyết định số 3988/QĐ-BTP ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp, Quyết định số 1558/QĐ-BTP ngày 10/7/2019 thay thế Quyết định số 298/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp; Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 07/8/2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp thay thế Quyết định số 4266/QĐ-BTP ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 thay thế Quyết định số 3188/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; các quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp; Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp hàng năm… Hệ thống các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp về cơ bản đã tương đối đầy đủ, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý của Ngành trong công tácthi đua, khen thưởng và triển khai phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tại Bộ, ngành Tư pháp. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai xây dựng, hoàn thiện để ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BTP, Quyết định thay thế Quyết định số 1208/QĐ-BTP, Quyết định thay thế Quyết định số 1558/QĐ-BTP, Quyết định thay thế Quyết định số 2154/QĐ-BTP, Quyết định số 213/QĐ-BTP để phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay của Bộ, ngành Tư pháp.

Việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm, tình hình của ngành Tư pháp đã có nhiều đổi mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, của các tập thể, cá nhân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần phát huy hiệu quả, dần đi vào thực chất hơn đối với công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp.

II. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành, Bộ Tư pháp đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Tư pháp,… gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, cùng với việc hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai những phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề thiết thực với chủ đề, mục tiêu, đối tượng cụ thể. Các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp được phát động, triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của Bộ, ngành Tư pháp và thường xuyên được đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, việc khó, những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao để tổ chức thực hiện nên đã luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong Ngành. Các phong trào thi do Thủ tướng chính phủ phủ và Bộ, ngành Tư pháp phát động qua đã tạo ra động lực để các tập thể, cá nhân toàn Ngành nỗ lực vượt khó, hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ quan tư pháp, pháp chế, góp phần vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Các phong trào thi đua lớn do Bộ Tư pháp phát động, tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền trong thời gian qua: “Toàn ngành Tư pháp đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV” (năm 2014); “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV” (năm 2015); “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016”; “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”, “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018; Ngành Tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V” (năm 2020); “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” (năm 2021); “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” (năm 2022); Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” (năm 2023); đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948–11/6/2018), đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 gắn với tổng kết, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên toàn quốc, đợt thi đua cao điểm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2021) và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các phong trào thi đua theo chuyên đề hàng năm đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các phong trào thi đua theo chuyên đề của một số lĩnh vực công tác trọng tâm; các phong trào thi đua có thời gian từ 03 năm trở lên: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; Ngành Tư pháp chung tay Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022-2025,...

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động, các Cụm, Khu vực thi đua, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã sôi nổi tham gia, triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc trưng của Cụm, Khu vực, của các cơ quan, đơn vị. Các Cụm, Khu vực, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua, trong đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để triển khai đến các đơn vị thành viên, đến tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước như triển khai Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua việc tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các chương trình, kế hoạch để từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, định hướng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới....

Chủ đề của các phong trào thi đua đa dạng: Thi đua xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức; thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng người cán bộ tư pháp gương mẫu về kỷ cương, kỷ luật; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thi đua xây dựng đoàn kết nội bộ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua xây dựng, thực hiện văn hoá, văn minh công sở; thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua học tập, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;; thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành, đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương; mở các “chiến dịch” cao điểm về giải quyết án dân sự tồn đọng, đăng ký khai sinh quá hạn, trợ giúp pháp lý lưu động; thi đua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi hoà giải viên, hộ tịch viên giỏi; xây dựng tổ hoà giải gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương...

Trên cơ sở nội dung, tiêu chí trong các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề đã được phát động của từng năm, hàng năm, Bộ Tư pháp đã xây dựng, tổ chức thực hiện các Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và cơ quan THADS địa phương để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cũng như phát hiện, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

2. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua

Việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện các phong trào thi đua cũng được Bộ, ngành Tư pháp triển khai thường xuyên, linh hoạt, phù hợp.

Kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng thường được lồng ghép với kiểm tra về công tác chuyên môn, được triển khai từ Trung ương đến cơ sở bằng hình thức trực tiếp hoặc qua văn bản. Hàng năm, Bộ Tư pháp đều có kế hoạch, tổ chức kiểm tra từ 5 đến-8 đơn vị; các Cụm, Khu vực thi đua kiểm tra chéo giữa các thành viên của Cụm, Khu vực; các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, kiểm tra đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện; đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn để đề ra các giải pháp khắc phục, triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, làm cơ sở cho việc xét khen thưởng, biểu dương, nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua và trong toàn Ngành.

Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện định kỳ, theo lộ trình của các phong trào thi đua. Sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, gắn với các sự kiện văn hóa, chính trị, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm hoặc sự kiện lớn của Bộ, Ngành, của các đơn vị, thông qua hình thức bằng văn bản hoặc qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các buổi sinh hoạt,... để đạt được hiệu quả cao, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho các phong trào thi đua trở nên sôi động, có hiệu quả, từ đó làm khởi sắc các lĩnh vực công tác.

3. Phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiên tiến được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp, được quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên gắn với tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và có những chuyển biến tích cực hơn trong những năm qua. Nội dung xây dựng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong kế hoạch triển khai phong trào thi đua của các Cụm, Khu vực thi đua và từng cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành; chủ động chỉ đạo, khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy thành tích đạt được, đăng ký các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao, tạo động lực phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; động viên các đơn vị, cá nhân là điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, nêu gương, tự giác, tiên phong trong công tác; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy được khả năng, vai trò của mình; kịp thời biểu dương những nhân tố, điển hình tiên tiến, động viên cán bộ, công chức hăng hái, tự giác thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT, Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 và tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… đã được Bộ quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Ngành với những hình thực phù hợp.

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, ngày 13/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BTP nhằm kịp thời phát hiện các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có những sáng kiến, giải pháp công tác, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích tiêu biểu nổi bật trong các phong trào thi đua; xây dựng, bồi dưỡng, phát triển, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến toàn diện, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, của Bộ, ngành Tư pháp.

Qua quá trình tổ chức triển khai, kết quả thực hiện các phong trào thi đua hàng năm và cả giai đoạn; phản ánh, đưa tin của cơ quan thông tin truyền thông, căn cứ tình hình thực tiễn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hoặc có thành tích tiêu biểu nổi bật, là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong phong trào thi đua, có ảnh hưởng lớn để tập trung xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Trên cơ sở các tập thể, cá nhân là nhân tố điển hình mới đã được lựa chọn, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các nhân tố điển hình này phát huy tính sáng tạo, vai trò, tầm ảnh hưởng tích cực trong đơn vị, cộng đồng; tập trung bồi dưỡng, xây dựng thành điển hình tiên tiến toàn diện theo kế hoạch cụ thể. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời động viên, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy hết khả năng, sáng tạo, đồng thời, có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển trở thành những tấm gương lan tỏa trong đơn vị, Bộ, Ngành. Đối với những điển hình tiên tiến đã được Bộ, Ngành, địa phương công nhận và tuyên dương, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng… để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo, đồng  thời, động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc toàn quốc.

Các Cụm, Khu vực thi đua, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, lựa chọn cách thức tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiên phù hợp với điều kiện, khả năng của các cơ quan, đơn vị như thông qua sinh hoạt, các buổi họp mặt, giao lưu, tổng kết, sơ kết công tác, phong trào thi đua; qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, bản tin của đơn vị. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng và các cơ quan thông tin đại chúng của Ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến: Tăng cường chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đăng tải các bài viết về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về “gương điển hình tiên tiến”, “gương sáng tư pháp”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao…

Qua các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới có tính lan tỏa, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị cũng như của toàn ngành Tư pháp. Trong giai đoạn này, nhiều đơn vị nhiều lần được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Cũng trong giai đoạn này, các đơn vị trong Ngành đã công nhận hơn 2.300 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Bộ đã công nhận 520 trường hợp là điển hình tiên tiến ngành Tư pháp.

III. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Công tác khen thưởng

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ, ngành Tư pháp phát động, các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đề ra. Qua đó, công tác khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp cũng luôn được chú trọng triển khai thực hiện, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Bộ, Ngành. Theo Kế hoạch, từng đợt thi đua, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp quan tâm, coi trọng việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, xem xét, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thành tích đột xuất xuất sắc để khen thưởng, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng kịp thời với các hình thức phù hợp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch.

Căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, điều kiện thực tiễn của Bộ, Ngành, Bộ Tư pháp hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục đối với các trường hợp đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư phâp khen thưởng hoặc xét, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp. Thường trực Hội đồng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách, đánh giá thành tích, thủ tục, hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; xây dựng báo cáo làm rõ về điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng, thành tích của tập thể, cá nhân, quan điểm, ý kiến nhận xét, đánh giá của các cơ quan, đơn vị có liên quan và quan điểm, ý kiến đề nghị của Thường trực Hội đồng trình Hội đồng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thảo luận, xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp xét khen thưởng của Hội đồng, của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc khi tổ chức lấy ý kiến Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và các Phó Chủ tịch Hội đồng bằng phiếu.

Bộ, ngành Tư pháp cũng chú trọng, tạo điều kiện để các tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện chức trách, nhiệm vụ; các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành công tác ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc được khen thưởng, để tạo động lực thi đua, gắn với phương châm thi đua từ cơ sở”. Bên cạnh việc khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, Bộ, ngành Tư pháp cũng chủ động xét, khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam.

2. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

Bộ, ngành Tư pháp tích cực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng theo quy định từ khâu phát động, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua, đến tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng nói chung, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng; tiếp nhận, tổng hợp, rà soát hồ sơ đề nghị khen thưởng; tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét đề nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, rút ngắn thời gian, kinh phí tổ chức thực hiện, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Kết quả khen thưởng từ năm 2014 đến năm 2023

Trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, kết quả thực hiện các phong trào thi đua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã xét khen thưởng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, đề nghị khen thưởng theo quy định. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp đã rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy trình, thủ tục để Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành về thành tích công trạng, cống hiến, ngoại giao, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Trong giai đoạn này, toàn ngành Tư pháp đã có 27.340 lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp khen thưởng, trong đó:

3.1. Đối với đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập các hạng cho 33 trưởng hợp (HCĐL hạng nhất cho 02 tập thể, HCĐL hạng Nhì cho 05 cá nhân, HCĐL hạng Ba cho 26 cá nhân); Huân chương Lao động các hạng cho 98 trường hợp (HCLĐ hạng Nhất cho 03 tập thể, 06 cá nhân; HCLĐ hạng Nhì cho 10 tập thể, 22 cá nhân; HCLĐ hạng Ba cho 21 tập thể, 36 cá nhân). Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 79 tập thể, 162 cá nhân, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 49 tập thể. Trong đó, tập thể Bộ Tư pháp đã được Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm, 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp; đã được Thủ tướng Chính phủ 02 lần tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 03 lần tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương.

3.2. Đối với đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền Bộ trưởng

Trên cơ sở tham mưu của Thường trực Hội đồng, kết quả xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã:

- Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 3.616 lượt tập thể;

- Tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho 623 lượt tập thể;

- Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” cho 377 cá nhân;

- Tặng Bằng khen cho 10.877 lượt tập thể, cá nhân;

- Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 11.429 cá nhân.

IV. KIỆN TOÀN BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Từ năm 2014 đến nay, căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, điều kiện thực tiễn, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp đã trải qua 03 lần kiện toàn thành viên Hội đồng. Đến nay, Hội đồng có 17 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng là Vụ Thi đua – Khen thưởng (nay là Vụ Tổ chức cán bộ); tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-BTP ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: (i) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua trong ngành Tư pháp; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn, đảm bảo cho phong trào thi đua của Ngành phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả. (ii) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp. (iii) Tham mưu việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp để Bộ trưởng tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng, thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng từng bước được tăng cường, trách nhiệm tham mưu của từng thành viên trong lĩnh vực, chuyên môn mà mình phụ trách, quản lý bắt đầu rõ nét hơn. Qua đó, việc phát hiện, đề xuất, đánh giá khách quan, toàn diện, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành, những gương điển hình tiên tiến cũng được cải thiện đáng kể. Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Hội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động: gửi, nhận tài liệu điện tử, hạn chế tối đa in các tài liệu giấy, sử dụng máy tính tại các phiên họp, duy trì lề lối làm việc khoa học, bảo đảm sự liên thông, kịp thời và tiết kiệm.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở của Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn vị thuộc Bộ và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập, tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng. Chủ tịch Hội đồng là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, tổ chức, hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp cơ sở của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn, đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt chính sách khen khen thưởng trong phạm vi quản lý.

2. Hội đồng Sáng kiến

Từ năm 2014 đến nay, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp đã kiện toàn 01 lần. Hiện nay, Hội đồng gồm 09 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng là Vụ Thi đua – Khen thưởng (nay là Vụ Tổ chức cán bộ); tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 07/8/2018. Hội đồng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện hoạt động sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Hội đồng họp định kỳ hoặc đột xuất hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng để xét, đánh giá, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến. Thành phần tham dự các cuộc họp của Hội đồng là các thành viên của Hội đồng, trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm đại biểu có liên quan là những chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tham dự để thảo luận, phát biểu ý kiến về những nội dung tại phiên họp Hội đồng. Trên cơ sở kết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực Hội đồng sẽ dự thảo quyết định, danh sách kèm theo để báo cáo Chủ tịch hội đồng, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Hội đồng cũng tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động.

Hội đồng Sáng kiến cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập có chức năng tham mưu, tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị về tổ chức thực hiện hoạt động sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu làm căn cứ xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền. Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở của các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên được kiện toàn để phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động.

3. Cụm, Khu vực, Khối thi đua

Căn cứ đặc điểm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, phạm vi hoạt động của các đơn vị, đặc điểm, điều kiện cụ thể về địa lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập các Cụm, Khu vực, Khối thi đua. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, các Cụm, Khu vực thi đua đã 03 lần được kiện toàn. Hiện nay, trong ngành Tư pháp có 04 Cụm thi đua, 09 Khu vực thi đua, 31 Khối thi đua (Khối thi đua chính thức hoạt động từ năm 2024); tổ chức và hoạt động của các Cụm, Khu vực đang thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-BTP ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

Cụm, Khu vực, Khối thi đua có Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khu vực, Khối thi đua và các thành viên. Giúp việc cho Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khu vực, Khối thi đua là công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị có Thủ trưởng được cử là Trưởng hoặc Phó Trưởng Cụm, Khu vực, Khối thi đua. Việc cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khu vực, Khối thi đua do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định, theo cơ chế luân phiên hàng năm. Cụm, Khu vực, Khối thi đua hoạt động trên nguyên tắc bình đẳng, tự giác, tự chịu trách nhiệm, công khai, công bằng, minh bạch, đoàn kết và vì sự phát triển; làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số; những vấn đề có ý kiến khác nhau được thảo luận tại Hội nghị hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các Cụm, Khu vực thi đua tổ chức các hoạt động một cách chủ động, linh hoạt từ xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua cho các đơn vị thành viên, đến tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực để nâng cao chất lượng hoạt động, sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên trong Cụm, Khu vực thi đua. Hoạt động kiểm tra, kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng giữa các thành viên trong các Cụm, Khu vực thi đua được quan tâm, dần đi vào nền nếp. Bên cạnh triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động gắn kết về công tác chuyên môn, nhiều Cụm, Khu vực còn tổ chức các hội thi văn nghệ, thể dục thể thảo, thành lập Quỹ học bổng cho học viên, sinh viên, Quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, Quỹ hỗ trợ cho các công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

4. Công chức, cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng

Thực hiện Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 25/8/2005 của Chính phủ về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở Công văn số 2499/BNV-TCCB ngày 29/11/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 24/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ được thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Từ khi được thành lập với 06 biên chế, đến trước ngày 15/7/2023, Vụ được giao 15 biên chế, cơ cấu tổ chức của biên chế công chức hành chính đã thực hiện của Vụ là 13 (do có 02 biên chế nghỉ hưu theo chế độ), trong đó có 01 Vụ trưởng, 02 Phó Vụ trưởng và 10 công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp, kiện toàn đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp theo quy định, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả. Từ ngày 15/7/2023, Vụ Thi đua – Khen thưởng được sáp nhập vào Vụ Tổ chức cán bộ, theo đó 03 Lãnh đạo Vụ chuyển thành 03 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (dự kiến 01 Phó Vụ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 11/2024); bộ phận công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được bố trí thành công chức Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ với 08 công chức, lãnh đạo Phòng đang trong thời gian kiện toàn. Nhìn chung, bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ luôn được củng cố, kiện toàn theo đúng chủ trương, quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc, ngoài Tổng Cục Thi hành án dân sự có 04 công chức chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng (có kiêm nhiệm các công tác khác), các đơn vị khác đều có bố trí công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác này nên chưa đồng đều, do kiêm nhiệm nên quá trình triển khai nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, tuy nhiên cũng đã cố gắng tham mưu cho Thủ trưởng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, của Bộ, Ngành.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua 10 năm quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW cùng với thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị quam tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát nên đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng từng bước được cải thiện rõ rệt.

Phương thức tổ chức phong trào thi đua đã được ngành Tư pháp thường xuyên đổi mới, phát động, triển khai sâu rộng đến cơ sở và luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong Ngành. Nội dung các phong trào thi đua  được đổi mới, ngày càng thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, đã góp phần tạo động lực để các tập thể, cá nhân toàn Ngành nỗ lực vượt khó, hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và rất nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được giao. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới có tính lan tỏa, qua đó cổ vũ, động viên các phong trào thi đua của toàn Ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ, ngành Tư pháp cũng đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo bám sát, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đây là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan, đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, có nền nếp, công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kịp thời ghi nhận, khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Hạn chế, bất cập

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trong 10 năm qua của Bộ, ngành Tư pháp cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

- Phong trào thi đua có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua có nơi, có lúc chưa thường xuyên, rõ nét, nhất là đối với các phong trào thi đua theo chuyên đề; qua tổng kết phong trào thi đua, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn trong một số lĩnh vực công tác còn bất cập.

- Công tác bồi dưỡng, và nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số đơn vị còn lúng túng, chưa được đề cao; công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt còn chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị chưa được phát huy mạnh mẽ; năng lực, trách nhiệm tham mưu, tính chuyên nghiệp của một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa cao.

- Hoạt động của một số Cụm, Khu vực thi đua chưa đa dạng, việc tổ chức các hoạt động gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập, việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng chưa được chú trọng, đầu tư đúng mức, chậm đổi mới.

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 bộc lộ nhiều điểm bất cập, hạn chế qua quá trình tổ chức thực hiện, nảy sinh những vướng mắc, có nhiều quy định của luật chưa phù hợp với tình hình thực tế, nhất là tính công khai, minh bạch cũng như lượng hóa các tiêu chuẩn khen thưởng.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa thường xuyên quan tâm tổ chức, chỉ đạo, chưa thực sự coi công tác thi đua là động lực thúc đẩy, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chưa bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác này.

- Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên chưa xây dựng được những điển hình thật sự tiêu biểu xuất sắc để nuôi dưỡng, biểu dương, nhân rộng và tôn vinh ở các hình thức cao hơn.

- Hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ở một số đơn vị còn nặng về việc xét khen thưởng, chưa chú trọng việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị do làm việc kiêm nhiệm, không ổn định nên quá trình triển khai nhiệm vụ gặp không ít khó khăn; trách nhiệm còn hạn chế, chất lượng tham m­ưu về công tác thi đua, khen thưởng cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa cao.

- Nội dung chi, mức chi cho việc tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua chưa được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến kinh phí tổ chức, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên, cao điểm trong các lĩnh vực công tác, của toàn Ngành còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua...

4. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, đoàn thể vận động quần chúng tham gia phong trào. Thực tiễn cho thấy ở đơn vị nào cấp uỷ Đảng, thủ trưởng đơn vị  quan tâm chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình thì ở nơi đó phong trào thi đua phát triển, nhiệm vụ chuyên môn được hoàn thành với tiến độ, chất lượng cao...

- Kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện đặc thù của Bộ, Ngành.

- Việc tổ chức các phong trào thi đua phải có chương trình, kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức và các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm, gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, Ngành, địa phương, của cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua phải được duy trì thường xuyên, liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp; thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Phải có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác, trong đó xác định rõ lộ trình, cách thức thực hiện, tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo tính lan tỏa trong các phong trào thi đua.

- Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên quan tâm đến việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để công tác tham mưu ngày càng hiệu quả.

- Công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua. Việc khen thưởng phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, động viên được mọi người tham gia và mang lại nhiều kết quả tích cực.         

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế về công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

2. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác thi đua, khen thưởng. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” của Bộ, ngành Tư pháp./.

 

Nơi nhận:        

- Hội đồng TĐKT Trung ương (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để biết);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);

- Vụ trưởng (để báo cáo);                     

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);

- Cục CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT);

- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Nga

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi