Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 436 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 1734/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 06/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
02

Hướng dẫn 39/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
03

Kế hoạch 1053/KH-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030" trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
04

Kế hoạch 1510/KH-BYT của Bộ Y tế về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
05

Công văn 1666/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
06

Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
07

Công văn 10952/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Ban hành: 30/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
08

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Ban hành: 27/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
09

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 06/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
10

Công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ 2015 trở về trước

Ban hành: 05/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
11

Công văn 4050/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2019
12

Hướng dẫn 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
13

Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
14

Công văn 1158/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
15

Công văn 1159/UBDT-HVDT của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
16

Thông báo 85/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
17

Công văn 9087/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
18

Thông báo 786/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
19

Thông báo 2239/TB-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2019

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2019
20

Thông báo 3579/TB-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
Vui lòng đợi