Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 490 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 5915/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định ưu đãi, miễn trừ thuế cho viên chức ngoại giao

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
02

Kế hoạch 16/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Công văn 174/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
04

Kế hoạch 26/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
05

Công văn 638/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế công chức đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
06

Kế hoạch 204/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
07

Công văn 263/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
08

Công văn 7511/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
09

Công văn 6670/BNV-TL của Bộ Nội vụ về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
10

Công văn 6653/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ báo cáo về việc thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP và đề xuất việc sử dụng, cơ chế hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 17/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
11

Thông báo 4875/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 10/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
12

Công văn 4797/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
13

Hướng dẫn 2085/HD-VPQH của Văn phòng Quốc hội về việc chuyển giao công chức, lao động, tổ chức công đoàn và cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
14

Thông báo 742/TB-HĐTDCC của Hội đồng tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân tối cao về thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
15

Thông báo 735/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
16

Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
17

Thông báo 396-TB/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
18

Công văn 4257/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
19

Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
20

Công văn 4408/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2020

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
Vui lòng đợi