Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 480 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Thông báo 735/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2020

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
02

Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
03

Công văn 4257/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
04

Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
05

Công văn 4408/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2020

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
06

Công văn 9310/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
07

Công văn 4598/TCT-HĐTD của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong công tác tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2020
08

Thông báo 1623/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo về việc thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
09

Thông báo 5623/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2020 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Ban hành: 26/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
10

Công văn 3517/GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
11

Kế hoạch 213/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
12

Công văn 5075/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
13

Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Ban hành: 26/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
14

Kế hoạch 4991/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
15

Thông báo 607/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân năm 2020

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
16

Công văn 81/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
17

Công văn 2284/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 15/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
18

Công văn 780/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký hội nghị tìm hiểu pháp luật tại Nghệ An năm 2020

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
19

Công văn 5258/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
20

Kế hoạch 452/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
Vui lòng đợi