Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 562 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Thông báo 119/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức và người lao động

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2022
02

Công văn 101/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ Chuyên viên chính lên Chuyên viên cao cấp năm 2020

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
03

Công văn 13635/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo số biên chế được giao, số công chức có mặt đến thời điểm 21/12/2021

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
04

Công văn 4702/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng chính phủ

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
05

Kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
06

Công văn 4617/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
07

Công văn 4628/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
08

Hướng dẫn 114/HD-BTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
09

Kế hoạch 4517/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Kế hoạch 138/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
11

Thông báo 4520/TB-BTP của Bộ Tư pháp về tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp năm 2021 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
12

Công văn 12393/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thi hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
13

Công văn 3336/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
14

Công văn 11886/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
15

Kế hoạch 61/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
16

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (2012 - 2021)

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
17

Thông báo 102/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
18

Công văn 11922/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo thời gian tổ chức ôn tập thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2021

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
19

Công văn 4130/BVHTTDL-TCCB của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng viên chức và việc quản lý, sử dụng viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
20

Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
Vui lòng đợi