Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 435 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 8366/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
02

Công văn 1931/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 19/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
03

Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
04

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
05

Công văn 4003/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi

Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
06

Kế hoạch 939/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổ chức Hội thi Tuyên truyền "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" trong ngành Y tế

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
07

Công văn 3763/LĐTBXH-ĐTBD của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
08

Thông báo 277/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 03/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
09

Kế hoạch 1450/KH-BYT của Bộ Y tế về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp", chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
10

Thông báo 573/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
11

Công văn 1858/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
12

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
13

Công văn 1588/LĐTBXH-ĐTBD của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã

Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
14

Công văn 2133/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc đăng tải Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
15

Công văn 11176/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
16

Công văn 2295/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
17

Công văn 4933/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Ban hành: 08/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2016
18

Công văn 4616/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Ban hành: 17/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2016
19

Công văn 419/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc đăng ký dự thi chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
20

Công văn 2591/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
Vui lòng đợi