Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Có tất cả 1.142 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 2802/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
02

Kế hoạch 2800/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu và phát triển người tham gia 04 tháng cuối năm 2021

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
03

Công văn 2701/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không thay đổi thông tin

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
04

Công văn 7013/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai có thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 25/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
05

Công văn 1705/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
06

Công văn 2675/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
07

Công văn 2634/BHXH-GĐĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
08

Thông báo 3011/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình, hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo cơ chế một cửa

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
09

Công văn 6373/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
10

Kế hoạch 2402/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
11

Công văn 2396/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
12

Công văn 2311/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
13

Công văn 2274/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
14

Công văn 2259/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
15

Công văn 5877/BYT-BH của Bộ Y tế về việc kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
16

Công văn 5863/BYT-BH của Bộ Y tế về việc kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
17

Công văn 2665/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ tại Công văn 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
18

Công văn 5403/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
19

Công văn 2525/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo Công văn 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2021
20

Công văn 1920/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
Vui lòng đợi