Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.020 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 687/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
02

Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2020
03

Công văn 1071/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
04

Công văn 1072/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi cơ sở khám, chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2020
05

Công văn 678/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
06

Công văn 1020/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
07

Công văn 972/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 25/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
08

Hướng dẫn liên ngành 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
09

Công văn 553/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
10

Công văn 899/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
11

Công văn 875/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
12

Công văn 860/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
13

Công văn 970/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
14

Công văn 778/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
15

Công văn 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
16

Công văn 504/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính văn bản

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
17

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
18

Công văn 288/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
19

Công văn 678/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh ngăn ngừa, xử lý tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
20

Công văn 422/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
Vui lòng đợi