Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Công văn 2568/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

02

Công văn 3509/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt nam 01/07/2019

Ban hành: 21/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

03

Công văn 3385/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

04

Công văn 1302/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban hành: 12/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

05

Kế hoạch 1973/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2019

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

06

Kế hoạch 2276/KH-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

07

Kế hoạch 1929/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (01/07)

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

08

Kế hoạch 1910/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

09

Công văn 1201/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp thai sản

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

10

Công văn 1895/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển bệnh phẩm thực hiện xét nghiệm HIV/AIDS

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

11

Công văn 3085/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán thuốc Đương quy di thực theo chế độ bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

12

Công văn 314/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

13

Kế hoạch 1764/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

14

Công văn 1052/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưu trí từ nơi khác chuyển đến, hưu trí quân đội, hưu trí công an theo Quyết định 346/QĐ-BHXH

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

15

Công văn 1602/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

16

Công văn 1572/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

17

Công văn 969/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH

Ban hành: 09/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

18

Công văn 1257/BHXH-PC của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

19

Công văn 1155/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

20

Công văn 330/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019