Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.223 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 6979/BYT-BH của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ

02

Công văn 6914/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

03

Công văn 3511/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022

04

Công văn 3427/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022

05

Công văn 692/TTMS-NVD của Bộ Y tế về việc đề nghị báo giá một số loại thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế mua sắm tập trung năm 2023 (lần 3)

06

Công văn 3371/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tháng cuối năm

07

Công văn 3081/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2022

08

Công văn 15222/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai các giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

09

Công văn 4059/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc có giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

10

Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

11

Công văn 2613/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

12

Công văn 2588/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

13

Công văn 2482/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn đẩy mạnh truyền thông kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS

14

Công văn 43570/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với Quỹ bảo hiểm vi mô

15

Thông báo 1146/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

16

Công văn 4887/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật bổ sung số Căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID

17

Công văn 2243/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

18

Công văn 2236/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

19

Công văn 5249/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19

20

Công văn 2216/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội