Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Có tất cả 1.080 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 6611/BYT-BH của Bộ Y tế về việc chuẩn bị ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
02

Công văn 3722/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
03

Công văn 3717/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2020
04

Công văn 3642/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
05

Công văn 563/BHXH-GĐ2 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
06

Công văn 3537/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
07

Công văn 1502/UBDT-ĐPI của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
08

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
09

Công văn 3194/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP và phân cấp theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH

Ban hành: 08/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
10

Quy chế 1339/QC-KTNN-BHXH của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt nam về việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2020
11

Kế hoạch 3030/KH-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2020
12

Công văn 84666/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
13

Công văn 2950/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
14

Công văn 82639/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Ban hành: 11/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
15

Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế về việc phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo Hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế

Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
16

Công văn 2771/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 9,10/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
17

Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
18

Công văn 77564/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm y tế

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
19

Công văn 4454/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra chuyên ngành bảo hiểm y tế

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
20

Công văn 2659/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi