Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Có tất cả 1.117 văn bản: Bảo hiểm
01

Kế hoạch 1653/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
02

Công văn 1541/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính văn bản

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
03

Công văn 1511/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
04

Công văn 1493/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
05

Công văn 1940/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
06

Kế hoạch 1420/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2021

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
07

Báo cáo 586/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
08

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
09

Công văn 1251/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch Covid-19

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
10

Công văn 1192/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn truyền thông nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
11

Công văn 1135/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống Covid-19

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
12

Công văn 3100/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Ban hành: 20/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
13

Công văn 881/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
14

Công văn 702/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
15

Công văn 763/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
16

Công văn 1919/BYT-BH của Bộ Y tế về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
17

Công văn 7431/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
18

Thông báo 441/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
19

Kế hoạch 414/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
20

Công văn 396/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
Vui lòng đợi