Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 994 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 5715/BYT-BH của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 27/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
02

Công văn 1938/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
03

Công văn 3118/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Ban hành: 27/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
04

Công văn 815/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc dừng tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
05

Công văn 12/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
06

Công văn 2717/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
07

Công văn 4996/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
08

Công văn 5585/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT

Ban hành: 12/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
09

Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
10

Công văn 5171/BHXH-CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
11

Công văn 2258/BTTTT-TTCS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
12

Công văn 1621/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chốt sổ đối với trường hợp người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ban hành: 23/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
13

Công văn 1744/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
14

Công văn 1741/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
15

Công văn 1379/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
16

Công văn 1048/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
17

Công văn 3706/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
18

Công văn 3170/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
19

Công văn 777/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế

Ban hành: 12/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2015
20

Công văn 4996/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
Vui lòng đợi