Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 1.045 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 1589/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
02

Công văn 2101/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
03

Công văn 2093/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
04

Công văn 2065/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài

Ban hành: 25/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
05

Công văn 55959/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng chứng từ quyết toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm y tế

Ban hành: 23/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
06

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
07

Kế hoạch 1823/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
08

Công văn 1746/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham gia đấu thầu thuốc phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
09

Thông báo 349/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
10

Công văn 1142/BHXH-CST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
11

Công văn 189/QLBH-PNT của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
12

Công văn 193/BHXH-GĐ2 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa (thuộc CN VII - Công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo)

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
13

Công văn 1391/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
14

Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
15

Công văn 923/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn bổ sung Công văn 906/BHXH-QLT ngày 28/4/2020 về thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
16

Công văn 1299/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
17

Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
18

Công văn 2276/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
19

Công văn 1191/BHXH-TT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn công tác truyền thông năm 2020

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
20

Công văn 1164/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
Vui lòng đợi