Hướng dẫn 836/HD-BNV 2024 khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 836/HD-BNV

Hướng dẫn 836/HD-BNV của Bộ Nội vụ về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:836/HD-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:21/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 836/HD-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(07/5/1954-07/5/2024)

_________

Thực hiện Văn bản số 135-HD/BTGTW ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), sau khi thống nhất với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (sau đây viết tắt là các hoạt động kỷ niệm), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, có nhiều thành tích trong các hoạt động kỷ niệm.

2. Yêu cầu

- Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Công tác bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng: Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm.

2. Về thực hiện nguyên tắc khen thưởng

Bảo đảm theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể như sau:

- Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

- Chưa xét tặng hoặc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

III. TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Tập thể:

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Có nhiều thành tích trong công tác chuẩn bị, tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Có nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

b) Cá nhân:

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Có nhiều thành tích trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm, được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Là tấm gương tiêu biểu, có hành động, việc làm thiết thực; có sáng kiến, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm.

2. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bằng khen cấp bộ, tỉnh)

- Giấy khen

3. Số lượng khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, tỉnh) trực tiếp tham gia các hoạt động kỷ niệm cấp Nhà nước lựa chọn, đề nghị không quá 02 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân), riêng tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc Phòng lựa chọn, đề nghị không quá 04 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân) để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Bằng khen cấp bộ, tỉnh; Giấy khen: do các bộ, ngành, tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TIỀN THƯỞNG, THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

1. Tiền thưởng

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

a) Thủ tục

Kết thúc các hoạt động kỷ niệm, trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ngành, tỉnh tổ chức đánh giá, bình xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện và tham gia các hoạt động kỷ niệm theo tuyến trình đúng với quy định pháp luật hiện hành.

b) Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, tỉnh.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ngành, tỉnh.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng đột xuất).

- Ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các bộ, ngành, tỉnh xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm.

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện về thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, điều chỉnh và bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;
- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban (Phòng) TĐKT các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lãnh đạo Ban TĐKTTW;
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban TĐKTTW;
- Lưu: VT, Phòng II.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Trà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi