Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 353 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 1999/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

02

Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

03

Công văn 5766/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

04

Công văn 4200/BVHTTDL-TÐKT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”

05

Công văn 3081/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2022

06

Công văn 4732/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023

07

Hướng dẫn 2357/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025

08

Kế hoạch 2213/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

09

Công văn 2852/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10

Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

11

Công văn 2312/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

12

Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025

13

Kế hoạch 74/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"

14

Công văn 1371/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua trong công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022

15

Kế hoạch 07/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022)

16

Công văn 1965/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động, xếp loại tập thể và bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

17

Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

18

Hướng dẫn 586/HD-BYT của Bộ Y tế về công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2022

19

Hướng dẫn 24/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

20

Công văn 1250/VKSTC-V16 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyên truyền gương điển hình tiên tiến