Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 298 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Kế hoạch 155/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua "Dạy tốt, học tốt", quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
02

Kế hoạch 1977/KH-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
03

Công văn 9289/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
04

Công văn 1266-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thay thế bản Kế hoạch 57-KH/BTGTW, ngày 20/8/2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
05

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
06

Công văn 37/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
07

Công văn 4357/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
08

Công văn 2764/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
09

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
10

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
11

Công văn 3560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng hỗ trợ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
12

Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
13

Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC của Tổng cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
14

Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
15

Công văn 339/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
16

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
17

Kế hoạch 293/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
18

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
19

Công văn 667/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
20

Công văn 666/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
Vui lòng đợi