Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 278 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Công văn 667/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
02

Công văn 666/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
03

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
04

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
05

Công văn 1774/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
06

Công văn 356/TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, Bảng chấm điểm thi đua và Công văn 203/CV-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
07

Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
08

Công văn 5631/VKSTC-V16 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
09

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
10

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
11

Công văn 6431/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
12

Công văn 1509/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị công nhận sáng kiến

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
13

Công văn 5972/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
14

Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
15

Công văn 6028/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
16

Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
17

Công điện 1385/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khen ngợi các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các thuyền viên bị mất tích, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 11/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2020
18

Công văn 8254/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân tiêu biểu, xuất sắc năm 2020

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
19

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
20

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 74 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 28/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
Vui lòng đợi