Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác chỉ đạo, đối phó, khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại và công tác đê điều, phòng, chống lụt, bão năm 2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 33/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2008

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

về công tác chỉ đạo, đối phó, khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại

và công tác đê điều, phòng, chống lụt, bão năm 2008

 

 

Ngày 20 tháng 2 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và công tác đầu tư, củng cố hệ thống đê biển để chủ động phòng, chống lụt, bão năm 2008 tại tỉnh Nam Định.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại gây ra đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, công tác chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả; tình hình đầu tư, củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển của tỉnh theo nội dung Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Liên tục hơn 1 tháng qua, rét đậm, rét hại kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định. Tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân và việc học tập của học sinh, hạn chế thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại kéo dài gây ra.

2. Đồng ý với các giải pháp và phương hướng chỉ đạo của Tỉnh về công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại gây ra trong thời gian tới đã được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Nam Định cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng, Thủy văn quốc gia thì tình hình thời tiết, khí hậu còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng cuối tháng 2, đầu tháng 3 còn tiếp tục có thêm một đợt rét nữa. Khung thời vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân không còn nhiều, do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh cần theo dõi sát tình hình thời tiết, khí hậu để tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo giành thắng lợi vụ Đông Xuân năm 2008.

- Rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị đủ giống lúa và các điều kiện cần thiết khác cho sản xuất vụ Đông Xuân, bảo đảm diện tích gieo trồng lúa theo kế hoạch; làm tốt công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 19 tháng 2 năm 2008 về giải pháp khắc phục rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục theo dõi, có biện pháp chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm, xử lý kịp thời, kiên quyết không được để dịch bệnh lây lan.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa Đông Xuân năm 2007-2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008; ngoài phần hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh cần chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, khó khăn.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục công tác phòng, chống rét, đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân năm 2008. Đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt đợt xả lũ đợt 3 phục vụ chống hạn có hiệu quả.

4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

- Về cơ chế hỗ trợ nông dân về giống lúa và giống thủy sản bị chết do rét: Thủ tướng Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2 năm 2008. Riêng đối với thiệt hại về thủy sản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp chung, đề xuất cơ chế hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2008;

- Về miễn giảm thủy lợi phí: Chính phủ đã có chủ trương, chính sách chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính sớm xử lý theo quy định;

- Về xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng: Chính phủ đã có Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với các công trình đê điều, phòng, chống lụt, bão, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu qủa đầu tư. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị dự án đầu tư có hiệu quả.

- Về hỗ trợ vốn đầu tư, củng cố các công trình đê biển của Tỉnh: Việc nâng cấp đê, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt, bão là cần thiết, Tỉnh cần chỉ đạo sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, trước mắt tập trung sử dụng nguồn vốn đã được hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách địa phương hàng năm để thực hiện.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ứng trước vốn kế hoạch năm 2009 cho tỉnh Nam Định để đầu tư các công trình đê biển xung yếu, cấp bách, bảo đảm chủ động phòng, chống lụt, bão năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT,

  Công Thương, Y tế, Giáo dục và ĐT, TN&MT;

- HĐND, UBND tỉnh Nam Định;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Tập đoàn Điện lực VN;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Các Vụ: KTTH, ĐP, KG, VX, TH, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, NN (5), Huệ. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Văn Trọng Lý

thuộc tính Thông báo 33/TB-VPCP

Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác chỉ đạo, đối phó, khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại và công tác đê điều, phòng, chống lụt, bão năm 2008
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 33/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/02/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Thông báo 33/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi