Tra cứu Công văn về Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.184 văn bản: Lĩnh vực khác
01
02

Công văn 7655/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị vào Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội

03

Công văn 2883/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016

04

Công văn 4263/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

05

Công văn 8293/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

06

Công văn 1543/TTCP-KHTCTH của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2015 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

07

Công văn 662/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

08

Công văn 4209/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội

09

Công văn 4234/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế

10

Công văn 7182/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi đồng của Quốc hội

11

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

12

Công văn 6574/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị kết thúc 04 dự án đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính các khu kinh tế

13

Công văn 3642/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

14

Công văn 6348/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định về bảo vệ các mục tiêu quan trọng

15

Công văn 6315/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về phần tham gia của Nhà nước trong Dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ thí điểm theo hình thức PPP

16

Công văn 7504/BCT-TCNL của Bộ Công Thương về việc sử dụng hàng hóa, vật tư, dịch vụ trong nước đã sản xuất được

17

Công văn 5964/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ

18

Công văn 2771/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2014

19

Công văn 5375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ

20

Công văn 5383/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ