Công văn 4356/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 4356/VPCP-CCHC

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính

  trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

 

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4233/BC-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ tại Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Văn phòng Chính phủ dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tại các Bộ, ngành và địa phương.

2. Giao Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ):

- Hướng dẫn tiêu chí cụ thể về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách thống nhất, đồng bộ theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Huy động các chuyên gia am hiểu về thủ tục hành chính tham gia cùng Tổ công tác 324 của Văn phòng Chính phủ đánh giá độc lập, khách quan kết quả rà soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời, chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, phục vụ cho việc xây dựng Luật và Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc khai thác, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của các Bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg (để b/cáo);

- VPCP: BTCN, các PCN;

  Tổ công tác 324; các Vụ, Cục,

  Website CP; Trung tâm TTBC;

- Lưu: VT, CCHC (5).155

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Công văn 4356/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4356/VPCP-CCHC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/08/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!