Tra cứu Công văn về Công nghiệp

Có tất cả 953 văn bản: Công nghiệp
01

Thông báo 169/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về việc hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
02

Công văn 4143/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2021
03

Công văn 4015/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
04

Công văn 3420/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm sử dụng điện an toàn trong nhân dân

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
05

Công văn 3382/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
06

Công điện 6/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị định 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
07

Công văn 3324/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
08

Công văn 3319/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
09

Công văn 3259/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
10

Thông báo 152/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất công nghiệp

Ban hành: 05/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
11

Công văn 3737/VPCP của Văn phòng Chính phủ về dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
12

Công văn 739/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mục đích sử dụng tài nguyên khoáng sản và bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp mỏ đá vôi T46

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
13

Công văn 4352/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
14

Công văn 3185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
15

Công văn 2621/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
16

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)

Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
17

Công văn 2055/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
18

Công văn 452/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
19

Công văn 2368/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
20

Công văn 1497/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
Vui lòng đợi