Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 828 văn bản: Công nghiệp
01

Thông báo 310/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
02

Công văn 6012/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
03

Công văn 6913/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị về sửa đổi Nghị định 123/2017/NĐ-CP

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
04

Công văn 5531/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
05

Công văn 7130/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa: Dây chuyền chế biến bột cá

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
06

Công văn 9505/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2018
07

Công văn 8563/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
08

Công văn 3585/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
09

Công văn 1333/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
10

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 25/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
11

Công văn 13307/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
12

Công văn 11448/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
13

Công văn 2172/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp than cho sản xuất điện

Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
14

Thông báo 368/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2016
15

Công văn 5744/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2016
16

Công văn 5451/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Hiệp định Viện trợ không hoàn lại của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
17

Công văn 5365/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chính sách giá khí

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
18

Công văn 5852/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Thông tư 43/2015/TT-BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
19

Công văn 977/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
20

Công văn 4608/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2016
Vui lòng đợi