Công văn 319/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 319/TTg-KTTH

V/v tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

 

Xét báo cáo ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia về đánh giá tình hình thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ 2 tháng đầu năm 2008 và giải pháp điều hành trong những tháng tới, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những đánh giá, dự báo tình hình và một số kiến nghị về giải pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại báo cáo nêu trên. Việc điều hành chính sách tài chính, tiền tệ 2 tháng đầu năm 2008 diễn ra trong bối cảnh tình hình giá cả năng lượng, nguyên liệu và lương thực trên thế giới vẫn tiếp tục tăng, nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới có sự giảm sút, đã gây tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta. Mặc dù các biện pháp kiểm soát giá cả, lạm phát đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương điều hành ngay từ đầu năm, nhưng thực tế chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm vẫn tiếp tục tăng ở mức cao (6,02%) đang là những thách thức lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu đề ra về tăng trưởng và lạm phát năm 2008.

2. Trong những tháng còn lại của năm 2008, tình hình giá cả thị trường thế giới vẫn có khả năng tiếp tục biến động tăng, sẽ tác động mạnh đến lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008 nói chung, yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương cần tập trung, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá, đi đôi với thúc đẩy sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2008 về biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008.

4. Cải thiện môi trường đầu tư để huy động đủ vốn đáp ứng cho yêu cầu tăng trưởng; đồng thời, phải đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư, nhất là lĩnh vực đầu tư công; xem xét lại những công trình, dự án đọng vốn quá lâu, thiết kế ban đầu không còn phù hợp nữa hoặc công trình đầu tư kém hiệu quả; đình hoãn hoặc dãn những công trình chưa thật cần thiết.

5. Các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chính sách, nhất là giữa chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; điều hành chính sách tài khóa theo hướng thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, hạn chế bội chi ngân sách, đi đôi với triển khai thực hiện tốt chính sách tiền lương, chính sách đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu... bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau để đạt hiệu quả cao nhất.

6. Ngân hàng Nhà nước công bố và thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại để bảo đảm khả năng thanh toán; đồng thời, xem xét việc tăng dự trữ bắt buộc, tiếp tục áp dụng biện pháp mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đã công bố, bảo đảm phù hợp với tình hình diễn biến tiền tệ và khả năng chịu đựng của các tổ chức tín dụng. Thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường; điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, sử dụng có hiệu quả các công cụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản, bảo đảm quan hệ hợp lý giữa các loại lãi suất trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Bộ Tài chính sớm chỉ đạo thực hiện chuyển số dư tiền gửi của Kho bạc tại các ngân hàng thương mại hiện nay về Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm tạo điều kiện thực hiện tốt việc điều hành chính sách tiền tệ.

7. Tiếp tục thực hiện mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư, tính toán xem xét thứ tự ưu tiên việc mua ngoại tệ cho các đối tượng. Nghiên cứu triển khai phát hành Trái phiếu Chính phủ trong nước bằng đồng tiền Việt Nam, Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, hút bớt tiền nhàn rỗi về, giảm áp lực lạm phát và tăng dự trữ quốc gia hoặc đầu tư ra nước ngoài. Tiếp tục điều hành tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam với đồng Đô la Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ giao động ± 2%.

8. Điều hành hoạt động tín dụng ngân hàng ở mức tăng trưởng tín dụng tối đa 30% nhưng phải đáp ứng được yêu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế và khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng theo chuẩn mực quốc tế.

9. Các giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Cần áp dụng các giải pháp chống đầu cơ bất động sản thông qua việc kiểm soát tín dụng, chính sách thuế, kết hợp với những biện pháp hành chính cần thiết. Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan cần điều chỉnh quy hoạch, rà soát các danh mục đầu tư, dự án... để tăng cường nguồn cung bất động sản, tạo sự cân bằng và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Đối với các dự án tốt, đầu tư đúng và lành mạnh, ngân hàng tiếp tục cho vay, nếu phát hiện có biểu hiện găm giữ, đầu cơ, mua đi bán lại thì phải thu hồi vốn và kiên quyết xử lý, nhất là các doanh nghiệp nhà nước không có chức năng tham gia vào thị trường này. Đẩy mạnh tăng cung cho thị trường để giải quyết cầu về nhà ở, phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp...

10. Sớm hoàn thiện Đề án ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng thị trường chứng khoán. Thực hiện các biện pháp để khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống. Tạo điều kiện tăng cung hàng hóa, không hạn chế các công ty tham gia công bố và niêm yết trên sàn giao dịch. Có tiến trình cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty và các doanh nghiệp lớn; không nên chỉ lấy việc bán cổ phiếu với giá cao nhất làm chuẩn để IPO. Tiếp tục triển khai Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008 về kiểm soát cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán; cần tuyên truyền rõ nội dung của Quyết định, để tránh tạo yếu tố tâm lý cho rằng Nhà nước chủ trương thu hẹp thị trường.

11. Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ khả năng cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam để quản lý các quỹ đầu tư huy động vốn nước ngoài, nhằm thu hút có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường tính công khai minh bạch và quản lý tốt hơn hoạt động này, không để các Văn phòng đại diện thực hiện hoạt động kinh doanh trái với quy định pháp luật.

12. Nghiên cứu trình Chính phủ việc quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán chưa niêm yết theo hướng bảo đảm được yêu cầu quản lý, giảm thiểu rủi ro và không được cao hơn mức áp dụng hiện nay đối với công ty niêm yết, đồng thời phù hợp với điều lệ của công ty.

13. Nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ khả năng cho phép Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước có thể mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và có tính thanh khoản cao trong những trường hợp cần thiết.

14. Việc lập thêm các công ty chứng khoán và các ngân hàng thương mại cổ phần cần phải được kiểm soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện và tiêu chí quy định; đồng thời, với phát triển số lượng, cần tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán nhanh chóng ổn định và từng bước tăng trưởng, nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động, góp phần tăng nhanh quy mô thị trường.

15. Trước mắt trong điều kiện hiện nay, để tập trung thu hút nguồn ngoại tệ đang có ở trong nước, tạm thời chưa phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài.

16. Tập trung khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm trên 25%.

17. Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm soát tốt thị trường trong nước, chống đầu cơ găm hàng tăng giá, lạm dụng lạm phát, lạm dụng vị thế độc quyền để kiếm lời vi phạm lợi ích của người tiêu dùng. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phù hợp để kiểm soát giá các hàng hóa độc quyền như: định giá giới hạn, đăng ký giá, thông báo, kê khai giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết.

18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời những thông tin về tài chính, tiền tệ, chứng khoán và các biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá, phát triển sản xuất của Chính phủ... để tạo kênh thông tin chính thức đến người dân, góp phần định hướng dư luận; đồng thời, thực hiện việc giao ban hàng tuần về tình hình thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

19. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ có liên quan đưa tin, bài chính xác, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực nhạy cảm này, tránh những thông tin sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý bất an trong xã hội./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Chủ tịch UBND các tỉnh,

  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương, các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91;

- Các thành viên HĐTVCSTCTTQG;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, các Vụ, Cục;

- Lưu: Văn thư, KTTH (6b). 210

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

thuộc tính Công văn 319/TTg-KTTH

Công văn 319/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 319/TTg-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách , Thương mại-Quảng cáo

tải Công văn 319/TTg-KTTH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE PRIME MINISTER
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
----------------
No. 319/TTg-KTTH
Re: intensification of inflation control measures in 2008
Hanoi, March 03, 2008
 
To:
- The State Bank of Vietnam
- Ministries of Finance, Planning and Investment, Industry and Trade, Construction
- State Securities Commission of Vietnam.
Considering the report No. 98/NHNN-VP.m dated 27 February 2008 of the National Consultant Council of monetary, financial policies on the assessment to the implementation of the said policies in the first two months of 2008 and managing solutions in the coming months, opinions of Deputy Prime Ministers, Ministries, Industries and concerned agencies at the Governments Standing Meeting held on 28 February 2008, the Prime Minister would like to provide his opinions as follows:
1. To agree with assessments, forecasts and some suggestions relating to the solutions for the management of monetary, financial policies mentioned in the above mentioned report of the National Consultant Council of monetary, financial policies. The management of monetary, financial policies in the first two months of 2008 takes place in the situation that the prices of energy, raw materials and food in the world continue to increase, the US economy and the world economy decline, which strongly affects our economy. Although the Prime Minister has directed Ministries, Industries, localities to manage measures of controlling price, inflation since the early year, actually, the consumer price index in the first two months keep increasing at high ratio (6.02%), which is a big challenge for the implementation of planned targets of growth and inflation in 2008.
2. In the rest months of 2008, the world market price would probably keep increasing and shall cause strong effect to the inflation and socio economic development of our country. In order to well implement targets of the 2008 socio economic plan in general, it is requested for Ministries, industries, localities to concentrate on, coordinate in conducting the good implementation of measures of controlling inflation, price increase, in parallel with the production promotion, ensuring macroeconomic stability.
3. To continue the good implementation of tasks as conducted by the Prime Minister at the Official Dispatch No. 75/TTg-KTTH dated 15 January 2008 on the measures of controlling inflation, price increase in 2008.
4. To improve the investment environment in order to mobilize sufficient capital for the satisfaction of the growth requirement; at the same time, to pay special attention to the improvement of efficiency of investment capital use, especially in the public investment sector; to reconsider works, projects of which the capital has been unsettled for ages, the initial design has become unsuitable or the investment is ineffective; to suspend or to delay the works which are not really necessary.
5. Ministries, industries and localities shall closely coordinate with each other in the implementation of policies, especially monetary, financial policies, policy on the production promotion, ensuring macroeconomic stability. To continue the strict, active, flexible implementation of the monetary policy; to manage the financial policy under the orientation of tightening expenditure, enhancing the efficiency of budget capital use, limiting overspending of budget, together with the good implementation of salary policy, investment policy, import export policy so as to ensure a synchronic coordination, to support, speed up one another for a best efficiency.
6. The State Bank shall promulgate and perform the capital support to commercial banks in order to ensure the solvency; at the same time, to consider the increase of required reserves, continue to apply the promulgated measures of buying required bills of the State Bank in line with the monetary situation and sustainability of credit institutions. To implement the policy of real positive interest rate based on the market mechanism; to perform a flexible management to the monetary policy, efficient use of open market instruments, required reserve, discount interest rate, refinancing interest rate and base interest rate, to ensure a proper relation among types of interest rates of bonds, Treasury bills, bills of the State Bank. The Ministry of Finance shall promptly conduct the transfer of deposit balance of Treasury in current commercial banks to the State Bank for facilitating the good management of the monetary policy.
7. To continue the purchase of foreign currencies of investors, the priority order in buying foreign currency of subjects should be taken into consideration. To research and deploy the domestic issuance of Government bonds in Vietnamese dong, Government bonds in foreign currencies in order to limit the dolarization in the economy, collect idle money, reduce the pressure of inflation and raise the national reserve or overseas investment. To continue managing the exchange rate between Vietnamese dong and US dollar in particular and foreign currencies in general based on the demand and supply of the market with the fluctuation margin of 2%.
8. To manage the banking credit activity with the maximum credit growth rate of 30%, providing that the capital requirement for the economic growth is satisfied and to encourage the agricultural and rural development. To intensify the control, improvement of credit quality under international standards.
9. Financial, monetary, credit solutions, policies should continue to facilitate the healthy development of the real estates market. Solutions of anti speculation of real estates should be applied through the control of credit, tax policy in combination with necessary administrative measures. The Ministry of Construction, concerned Ministries, industries and localities should adjust the planning, verify portfolios, projects so as to increase the supply source of real estates, to keep the balance and a healthy development of real estates market. For good projects with sound and healthy investment, the bank shall continue to provide credit. If any act of storage, speculation, buying and reselling is detected, capital thereof shall be recovered and determinedly dealt with, especially for the state owned enterprises which have no function to participate in this market. To enhance the increase of supply for the market to meet the demand for houses, the development of urban and industrial zones
10. To promptly complete the Plan of stability and sustainable development, securities market development. To implement measures of recovering, developing the market, nor letting the market go down. To facilitate the increase of the supply of goods, not to restrain the publication and listing in exchange centers by companies. To prepare the progress of equitization and IPO for state owned enterprises, especially corporations and large enterprises; it is inadvisable to consider the sale of shares at the highest price as a standard of IPO. To continue the implementation of the Decision No. 03/2008/QD-NHNN dated 01 February 2008 on the control of lending for securities investment and trading; contents of the Decision should also be clearly disseminated to avoid the thought that the State tends to narrow the market.
11. To consider and submit to the Prime Minister the possibility of establishing wholly foreign owned fund management companies, branches in Vietnam so as to manage investment funds mobilizing capital from the foreign countries and to efficiently attract foreign invested capital, to enhance the publicity, transparency and better manage these activities, not to allow Representative Offices to perform their business contrary to provisions of applicable laws.
12. To research and submit to the Government the regulation on the holding ratio of foreign investors for unlisted securities, providing that the management requirement is ensured, risk is minimized and it is not higher than the current ratio applicable to the listed companies and at the same time it is in line with the companys charter.
13. To research and make report to the Prime Minister on the possibility of permitting the State Capital Trading and Investment Corporation to buy some types of good stocks which are efficient with high liquidity in necessary cases.
14. The establishment of more securities companies and joint stock commercial banks must be controlled in a manner that full conditions and stipulated standards are ensured; together with the increase in volume, commercial banks, securities companies should be facilitated for early stability and gradual development, improving financial capacity and operation scale which makes contribution to the market scale acceleration.
15. In the current condition, temporarily the overseas issuance of Government bonds should not be performed in order to attract the domestic available foreign currency source.
16. To concentrate on the exploitation and expansion of market for export, striving for the target of annual export growth of over 25%.
17. The Ministry of Trade and Industry and local Peoples Committees intensify the direction of good control to the local market, anti-speculation for raising price, abusing the inflation, abusing the monopoly position for benefit and offending against the consumers benefit. To research the application of appropriate measures to control price of exclusive goods, such as limit valuation, price registration, announcement, price declaration, posting up price and selling at the posted prices.
18. The State Bank of Vietnam, Ministries of Finance, Industry and Trade, Construction, Planning and Investment and the State Securities Commission, on a regular basis, update and timely provide financial, monetary, securities information and measures of restraining the inflation, controlling the price increase, production development from the Government so as to create an official information channel for the people, making contribution to the orientation of the public opinion; at the same time, perform the weekly handing over about the performance of the inflation control and economic development measures.
19. The Ministry of Information and Communications conducts mass media agencies to closely coordinate with related Governments agencies to publish correct information, articles; support the guidelines, policies of the State in this sensitive area to avoid untruthful information, information which excites, causes an insecure sensation in the society./.
 
 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Sinh Hung
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 319/TTg-KTTH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi