Công văn 2065/BHXH-CSXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với công dân nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________________

Số: 2065/BHXH-CSXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

 

 

nh gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 2161/LĐTBXH-BHXH ngày 16/6/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài. BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số 2161/LĐTBXH- BHXH nêu trên đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam./.

 

i nhận:

- Như trên:

- Tng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó Tổng Giám đc (để b/c);

- Các đơn vị: CNTT, TCKT, PC, TTKT;

- Website BHXH Việt Nam;

- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Bùi Thị Kim Loan

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2065/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động là công dân nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2065/BHXH-CSXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Thị Kim Loan
Ngày ban hành: 25/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực