Công văn 4112/BYT-KCB 2020 kê đơn thuốc trong thời gian phòng, chống COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

_______

Số: 4112/BYT-KCB

V/v: Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

- Y tế Ngành

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, để bảo đảm công tác điều trị cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, đồng thời để giảm, hạn chế lượng người đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc kê đơn thuốc, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương phải thực hiện giãn cách/cách ly xã hội như sau:

1. Bác sỹ, y sĩ kê đơn thuốc căn cứ vào tình trạng người bệnh để có thể kê số lượng thuốc sử dụng trong đơn cho người bệnh là người cao tuổi, người mắc bệnh cần điều trị dài ngày không quá 03 tháng.

2. Cơ sở khám, chữa bệnh phải cung cấp số điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh để liên hệ khi cần thiết.

3. Tăng cường tổ chức khám bệnh và kê đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh tại trạm y tế xã, phường, trường hợp đặc biệt có thể tổ chức cấp phát thuốc tại nhà.

4. Việc kê đơn thuốc này chỉ thực hiện trong thời gian thực hiện giãn cách/cách ly xã hội của địa phương, khi hết thời gian giãn cách/cách ly xã hội thực hiện theo quy định hiện hành.

Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- PTTg Vũ Đức Đam, TB CĐQGPC COVID19 (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng;

- BHXHVN (Để ph/h);

- Lưu: VT, KCB

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia PC dịch COVID-19

 

                                                                                                    

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4112/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4112/BYT-KCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 01/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực