Tra cứu Công văn về Điện lực

Có tất cả 207 văn bản: Điện lực
01

Công văn 1632/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
02

Công văn 9603/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ nêu

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Công văn 9389/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
04

Công văn 9303/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo VietnamFinance nêu về tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
05

Công văn 9163/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo Vietnamnet nêu về Dự án đường dây 500 kV mạch 3

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
06

Công văn 9079/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống điện truyền tải

Ban hành: 30/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
07

Công văn 6948/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
08

Công văn 6676/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
09

Công văn 5533/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
10

Công văn 75031/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
11

Công văn 6673/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
12

Công văn 4589/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch danh mục các dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương tại Văn bản 693/TTg-CN ngày 09/6/2020

Ban hành: 24/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
13

Công văn 4148/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
14

Công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
15

Công văn 2491/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc kiến nghị, đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định tại Quyết định 39

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
16

Công văn 570/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất thủy điện

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
17

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
18

Công văn 93731/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua bán Dự án thủy điện

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
19

Công văn 88335/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với công trình thủy điện Xekaman 3

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
20

Thông báo 402/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01/7/2019 tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
Vui lòng đợi