Tra cứu Công văn về Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 297 văn bản: Điện lực
01

Công văn 7382/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

02

Công điện 782/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới

03

Công văn 9259/BTC-QLG của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg

04

Công văn 5930/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

05

Công văn 5006/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất có chính sách phát triển hệ thống pin trữ điện tái tạo

06

Thông báo 245/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp, kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện

07

Công văn 3606/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đốt than

08

Công điện 517/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới

09

Công văn 711/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh

10

Công văn 884/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện

11

Công văn 1171/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc trả lời Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ liên quan nội dung Điều 278 QCVN QTĐ-6:2009/BCT

12

Công văn 1391/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân

13

Công văn 1077/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc trả lời thắc mắc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng

14

Công văn 1076/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc trả lời thắc mắc dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho tủ giữ lạnh thương mại

15

Công văn 147/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023

16

Công văn 146/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen

17

Công văn 107/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về giá điện cho các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

18

Công văn 4185/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế giá trị gia tăng đối với Hệ thống điện mặt trời mái nhà khác tỉnh đối với nơi đóng trụ sở chính

19

Công văn 7633/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển điện mặt trời: Phá sản vì không bán được điện

20

Công văn 3793/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu