Văn bản mới cập nhật tuần 50/2017Trong tuần vừa qua (15/12 - 22/12/2017), LuatVietnam.vn đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, đáng chú ý là: Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; Chính phủ ban hành Nghị định 143/2017/NĐ-CP về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải; Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5055/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội…

DOANH NGHIỆP

* (585/TB-VPCP) - Ngày 19/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 585/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (146/2017/NĐ-CP) - Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

* (8127/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8127/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

* (4891/TXNK-CST) - Ngày 06/12/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4891/TXNK-CST về việc xác định hàng hóa trong nước sản xuất được.

* (4888/TXNK-CST) - Ngày 06/12/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4888/TXNK-CST về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất sang nước thứ ba.

* (5475/TCT-CS) - Ngày 28/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5475/TCT-CS về chính sách thuế.

* (4711/TXNK-CST) - Ngày 28/11/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4711/TXNK-CST về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất trả thuộc hợp đồng gia công.

* (4710/TXNK-CST) - Ngày 28/11/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 4710/TXNK-CST về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (5435/TCT-CS) - Ngày 27/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5435/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

BẢO HIỂM

* (5591/BHXH-TCKT) - Ngày 13/12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5591/BHXH-TCKT về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán năm 2017.

* (5585/BHXH-CNTT) - Ngày 12/12/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5585/BHXH-CNTT về việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo Quyết định 4210/QĐ-BYT.

* (5171/BHXH-CNTT) - Ngày 17/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5171/BHXH-CNTT về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn.

* (5055/BHXH-CSXH) - Ngày 13/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5055/BHXH-CSXH về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội.

ĐẦU TƯ

* (2025/QĐ-TTg) - Ngày 14/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2025/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2.

* (13356/VPCP-CN) - Ngày 14/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13356/VPCP-CN về việc dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (17/2017/L-CTN) - Ngày 05/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 17/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý nợ công.

* (14/2017/L-CTN) - Ngày 04/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 14/2017/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

* (2465/QĐ-BTC) - Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (2039/QĐ-TTg) - Ngày 18/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2039/QĐ-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 2371, Nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

* (13387/VPCP-CN) - Ngày 15/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13387/VPCP-CN về việc xuất khẩu cát.

* (8155/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8155/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn.

* (8138/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8138/TCHQ-TXNK về việc phân loại xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp.

* (4129/QĐ-TCHQ) - Ngày 11/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4129/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan.

XÂY DỰNG

* (2038/QĐ-TTg) - Ngày 18/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2038/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

* (18/2017/L-CTN) - Ngày 05/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 18/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quy hoạch.

THƯƠNG MẠI

* (11964/BCT-TTTN) - Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11964/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (1239/KH-BCĐ389) - Ngày 13/12/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Kế hoạch 1239/KH-BCĐ389 về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (2055/QĐ-TTg) - Ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2055/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (3199/QĐ-BTNMT) - Ngày 14/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3199/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (5142/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 11/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5142/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Dự án "Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

* (2555/QĐ-BTNMT) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2555/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (2528/QĐ-BTNMT) - Ngày 18/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2528/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (46/CT-TTg) - Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 46/CT-TTg về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới.

* (7247/BYT-VPB1) - Ngày 19/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7247/BYT-VPB1 về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

* (46/2017/TT-BYT) - Ngày 15/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2017/TT-BYT về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.

* (21207/QLD-CL) - Ngày 15/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21207/QLD-CL về việc công bố đợt 23 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (7067/BYT-BM-TE) - Ngày 11/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7067/BYT-BM-TE về việc phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ em.  

* (20709/QLD-ĐK) - Ngày 08/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20709/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014.

* (20541/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20541/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20540/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20540/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20537/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20537/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20536/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20536/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20535/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20535/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


GIAO THÔNG
 

* (13481/VPCP-CN) - Ngày 19/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13481/VPCP-CN về việc điều chỉnh tên dự án mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang.

* (13452/VPCP-CN) - Ngày 18/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13452/VPCP-CN về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

* (13334/VPCP-CN) - Ngày 14/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13334/VPCP-CN về việc triển khai đầu tư các dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

* (3424/QĐ-BGTVT) - Ngày 12/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3424/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (5366/LĐTBXH-TCGDNN) - Ngày 19/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

* (29/2017/TT-BLĐTBXH) - Ngày 15/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (3396/QĐ-BKHCN) - Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3396/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Bentonite.

* (3395/QĐ-BKHCN) - Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3395/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nhựa đường.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (5360/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 19/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (683/CATTT-TĐQLGS) - Ngày 19/12/2017, Cục An toàn thông tin ban hành Công văn 683/CATTT-TĐQLGS về biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam.

* (38/2017/TT-BTTTT) - Ngày 13/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 38/2017/TT-BTTTT về việc hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (2052/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2052/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích.

AN NINH TRẬT TỰ

* (589/TB-VPCP) - Ngày 20/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 589/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


CHÍNH SÁCH

* (13449/VPCP-NN) - Ngày 18/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13449/VPCP-NN về việc lập kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

HÀNH CHÍNH

* (13486/VPCP-QHĐP) - Ngày 19/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13486/VPCP-QHĐP về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát 03 Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

HÌNH SỰ

* (505/QĐ-VKSTC) - Ngày 18/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 505/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (2054/QĐ-TTg) - Ngày 20/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2054/QĐ-TTg về việc đổi tên "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn".

* (2051/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2051/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa Trung ương.

* (2036/QĐ-TTg) - Ngày 18/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2036/QĐ-TTg về việc kiện toàn chức danh Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son.

CÔNG NGHIỆP

* (49/2017/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.

* (29/2017/TT-BCT) - Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2017/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.

* (1925/TTg-CN) - Ngày 14/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1925/TTg-CN về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (10375/BNN-TTr) - Ngày 14/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10375/BNN-TTr về hóa chất sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

* (5183/QĐ-BNN-TY) - Ngày 12/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5183/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Thú y.

* (10292/BNN-TCLN) - Ngày 12/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10292/BNN-TCLN về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

* (16/2017/L-CTN) - Ngày 05/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 16/2017/L-CTN về việc công bố Luật Thủy sản.

* (13/2017/L-CTN) - Ngày 29/11/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 13/2017/L-CTN về việc công bố Luật Lâm nghiệp.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (297/TANDTC-HTQT)
- Ngày 20/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 297/TANDTC-HTQT về việc lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự đối với Hồng Kông, Trung Quốc.

* (2045/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021.

* (144/2017/NĐ-CP) - Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.


XUẤT NHẬP CẢNH

* (9768/NHNN-TTGSNH) - Ngày 29/11/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 9768/NHNN-TTGSNH quy định về giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh mang theo đá quý.

HÀNG HẢI

* (143/2017/NĐ-CP) - Ngày 14/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2017/NĐ-CP về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải.

NGOẠI GIAO

* (15/2017/L-CTN) - Ngày 05/12/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 15/2017/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (243/KH-UBND) - Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 243/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại những khu vực có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố" theo Quyết định 2376/QĐ-BGTVT ngày 29/07/2016 của Bộ Giao thông Vận tải.

* (242/KH-UBND) - Ngày 13/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 242/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 Vì sự phát triển bền vững.

* (42/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (14/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

 

* (13/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố Hà Nội.

* (12/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách Thành phố Hà Nội.

* (11/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (10/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

* (08/2017/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (62/2017/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (6386/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6386/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
* (31/2017/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.
* (30/2017/QĐ-UBND) - Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (29/2017/QĐ-UBND) - Ngày 13/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (48/2017/QĐ-UBND) - Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

UBND TỈNH AN GIANG

* (88/2017/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 88/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NINH THUẬN

* (134/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 134/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

* (133/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 133/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giám sát dự án đầu tư và xử lý sau giám sát đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 28/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
* (131/2017/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 131/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

* (129/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 129/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


* (128/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 128/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

* (127/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 127/2017/QĐ-UBND về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
* (126/2017/QĐ-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 126/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
* (125/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 125/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

* (124/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 124/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.

* (123/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 123/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp kinh tế với hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

UBND TỈNH CÀ MAU


* (28/2017/QĐ-UBND) - Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.


* (27/2017/QĐ-UBND) - Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (41/2017/QĐ-UBND) - Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH LONG AN
* (63/2017/QĐ-UBND) - Ngày 30/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 63/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH KIÊN GIANG
* (30/2017/QĐ-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN


* (35/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

* (34/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.