Văn bản mới cập nhật tuần 44/2017

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 522/TB-VPCP) - Ngày 07/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 522/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kéo dài thời gian hoàn thành cổ phần lần đầu và không điều chỉnh giá trị sổ sách khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền hình cáp Việt Nam.

* (SMS: 521/TB-VPCP) - Ngày 07/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 521/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tháp Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 1660/TTg-DMDN) - Ngày 02/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1660/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4964/TCT-TNCN) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4964/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 5060/TCT-CS) - Ngày 31/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5060/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5057/TCT-CS) - Ngày 31/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5057/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5018/TCT-CS) - Ngày 30/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5018/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4938/TCT-KK) - Ngày 25/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4938/TCT-KK về việc phối hợp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

* (SMS: 4936/TCT-TNCN) - Ngày 25/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4936/TCT-TNCN về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân.

* (SMS: 4855/TCT-CS) - Ngày 19/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4855/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4773/TCT-CS) - Ngày 16/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4773/TCT-CS về chính sách thuế.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4955/BHXH-ST) - Ngày 06/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4955/BHXH-ST về việc tổ chức in, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2018.

* (SMS: 6266/BYT-BH) - Ngày 02/11/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6266/BYT-BH về việc bổ sung Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 33/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 2125/QD-BTC) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2125/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 523/TB-VPCP) - Ngày 07/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 523/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 107/2017/TT-BTC) - Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7246/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7246/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương Chocolate - Chocolate Flavour 885592.

* (SMS: 7242/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7242/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.

* (SMS: 7241/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7241/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Cát nghiền từ đá cát kết.

* (SMS: 7240/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7240/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.

* (SMS: 7239/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7239/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.

* (SMS: 7238/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7238/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Khẩu trang 3D Mask Unicharm Superfit.

* (SMS: 7237/TB-TCHQ) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7237/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste.

* (SMS: 7725/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7725/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ, nhãn hàng hóa.

* (SMS: 7183/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7183/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng".

* (SMS: 7166/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7166/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa.   

* (SMS: 7082/TB-TCHQ) - Ngày 01/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7082/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thanh truyền con lăn nhựa (Plastic Wheel Conveyor).

* (SMS: 7081/TB-TCHQ) - Ngày 01/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7081/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - C to A PBA ASS'Y UG950.

* (SMS: 7080/TB-TCHQ) - Ngày 01/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7080/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Thiết bị đồng bộ hóa thời gian chuẩn cho các thiết bị khác qua hệ thống cổng giao tiếp mạng, dùng cho điện áp: 100V-240V.

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 10365/BCT-TTTN) - Ngày 04/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10365/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 4122/QD-BCT) - Ngày 31/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4122/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh sách các Đề án tham gia Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020.

 
TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 1681/CD-TTg) - Ngày 05/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1681/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

* (SMS: 1680/CD-TTg) - Ngày 04/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1680/CĐ-TTg về việc tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên, ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên vùng biển miền Trung trong đó có các thuyền viên của các tàu bị nạn tại vùng biển Quy Nhơn, Bình Định và chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại sau bão.

* (SMS: 2571/QD-BTNMT) - Ngày 20/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2571/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 39/2017/TT-BTNMT) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000.

* (SMS: 38/2017/TT-BTNMT) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2017/TT-BTNMT về việc quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

* (SMS: 28/2017/TT-BTNMT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 26/2017/TT-BTNMT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2017/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 5015/QD-BYT) - Ngày 06/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5015/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã".

* (SMS: 18138/QLD-DK) - Ngày 06/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18138/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 18137/QLD-DK) - Ngày 06/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18137/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 18136/QLD-DK) - Ngày 06/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18136/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 1626/KCB-QLCL) - Ngày 03/11/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh  ban hành Công văn 1626/KCB-QLCL về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017.

* (SMS: 18046/QLD-DK) - Ngày 03/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18046/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (SMS: 18045/QLD-DK) - Ngày 03/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18045/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 6269/BYT-QLD) - Ngày 02/11/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 6269/BYT-QLD về việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 17852/QLD-DK) - Ngày 02/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17852/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 159).

* (SMS: 17851/QLD-DK) - Ngày 02/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17851/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 159).

* (SMS: 17837/QLD-DK) - Ngày 02/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17837/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 17836/QLD-DK) - Ngày 02/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17836/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014.

* (SMS: 4969/QD-BYT) - Ngày 01/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4969/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017.

GIAO THÔNG

* (SMS: 11821/VPCP-CN) - Ngày 06/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11821/VPCP-CN về việc điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 38/2017/TT-BGTVT) - Ngày 01/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 38/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 11881/VPCP-KGVX) - Ngày 07/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11881/VPCP-KGVX về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh, thành phố.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 11825/VPCP-KGVX) - Ngày 06/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11825/VPCP-KGVX về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 4673/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 07/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4673/LĐTBXH-VPQGGN về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017.

* (SMS: 518/TB-VPCP) - Ngày 06/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 518/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 21/NQ-TW) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 21/NQ-TW về công tác dân số trong tình hình mới.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1736/QD-TTg) - Ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1736/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 642/QD-UBDT) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 642/QĐ-UBDT về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 5709/BNV-VTLTNN) - Ngày 30/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5709/BNV-VTLTNN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.    

* (SMS: 2711/QD-BNV) - Ngày 30/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2711/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử các cấp.


HÌNH SỰ
 

* (SMS: 121/2017/ND-CP) - Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

* (SMS: 120/2017/ND-CP) - Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1735/QD-TTg) - Ngày 08/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1735/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 4540/QD-BNN-KH) - Ngày 06/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4540/QĐ-BNN-KH về giá mua bù hóa chất sát trùng Han-Iodine 10% đưa vào dự trữ quốc gia năm 2017 tại cửa kho dự trữ quốc gia của Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y.

* (SMS: 9303/BNN-TCLN) - Ngày 06/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 9303/BNN-TCLN về việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững.

* (SMS: 4524/QD-BNN-QLDN) - Ngày 03/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ.

* (SMS: 9256/BNN-KH) - Ngày 03/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 9256/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương.

* (SMS: 9167/BNN-TY) - Ngày 01/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Công văn 9167/BNN-TY về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018.

* (SMS: 4441/QD-BNN-BVTV) - Ngày 31/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

HÀNG HẢI
 

* (SMS: 39/2017/TT-BGTVT) - Ngày 07/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 39/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 7706/QD-UBND) - Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7706/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị hai bên đường Vành đai 3, tỷ lệ 1/500 (đoạn đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển).

* (SMS: 7700/QD-UBND) - Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7700/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường Thành phố Hà Nội.   

* (SMS: 7657/QD-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7657/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu A.9/CQ5 (phần quy hoạch sử dụng đất). Địa điểm: Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

* (SMS: 228/KH-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 228/KH-UBND về việc thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5462/UBND-KGVX) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5462/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm.

* (SMS: 226/KH-UBND) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 226/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC


* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 06/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại và Trung tâm Xúc tiến viện trợ phi Chính phủ thành Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 01/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 12/2017/CT-CTUBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị 12/2017/CT-CTUBND về việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH LẠNG SƠN


* (SMS: 59/2017/QD-UBND) - Ngày 04/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH SƠN LA


* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 04/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 03/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 02/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 92/2017/QD-UBND) - Ngày 01/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 92/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạm thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ
* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 23/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòaban hành Quyết định 18/2017/QÐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


UBND TỈNH SÓC TRĂNG


* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủ
y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH YÊN BÁI


* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2017
, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 18/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.