(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4748/TCT-CS) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4748/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4741/TCT-CS) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4741/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 4740/TCT-CS) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4740/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4726/TCT-CS) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4726/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4725/TCT-CS) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4725/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4714/TCT-CS) - Ngày 12/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4714/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4705/TCT-CS) - Ngày 12/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4705/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4704/TCT-CS) - Ngày 12/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4704/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 4702/TCT-CS) - Ngày 12/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4702/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 4698/TCT-CS) - Ngày 12/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4698/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 13638/BTC-CST) - Ngày 11/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13638/BTC-CST về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng.

* (SMS: 4657/TCT-KK) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4657/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

* (SMS: 6653/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6653/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4652/TCT-CS) - Ngày 10/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4652/TCT-CS về hóa đơn bán tài sản Nhà nước

* (SMS: 4651/TCT-CS) - Ngày 10/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4651/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4647/TCT-CS) - Ngày 10/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4647/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4646/TCT-CS) - Ngày 10/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4646/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4642/TCT-CS) - Ngày 10/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4642/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4012/TCT-CS) - Ngày 05/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4012/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3975/TCT-TNCN) - Ngày 01/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3975/TCT-TNCN về bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.

* (SMS: 3876/TCT-KK) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3876/TCT-KK về việc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 07/2017/TT-BNV) - Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 97/2017/TT-BTC) - Ngày 27/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

* (SMS: 10903/VP-TH) - Ngày 16/09/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn 10903/VP-TH về việc đính chính Thông tư 207/2017/TT-BQP ngày 23/08/2017 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

* (SMS: 03/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 15/08/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL về việc quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2123/TB-BHXH) - Ngày 09/10/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 2123/TB-BHXH về việc điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ giấy theo cơ chế một cửa.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 11136/VPCP-NN) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11136/VPCP-NN về việc ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

* (SMS: 2311/QD-BTNMT) - Ngày 28/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2311/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 10813/VPCP-CN) - Ngày 11/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10813/VPCP-CN về nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2071/QD-BTC) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2071/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020".

* (SMS: 4377/QD-KBNN) - Ngày 15/09/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Quyết định 4377/QĐ-KBNN về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 1752/QD-BTC) - Ngày 05/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1752/QĐ-BTC về việc đổi tên Phòng Tổng hợp - Hành chính thành Phòng Kiểm soát chi thuộc Kho bạc Nhà nước quận đóng trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địa bàn đô thị loại I và loại II thuộc tỉnh.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 11101/VPCP-V.I) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11101/VPCP-V.I về việc xác định trách nhiệm 213 container hàng hóa quá cảnh nhưng không xuất cảnh.

* (SMS: 6706/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6706/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương vanilla - Vanilla Flavour S-293165.

* (SMS: 2061/QD-BTC) - Ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2061/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

* (SMS: 6700/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6700/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương vanilla - Vanilla Flavour S-293218.

* (SMS: 6694/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6694/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Kẹo Malenkoe.

* (SMS: 6693/TB-TCHQ) - Ngày 13/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6693/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Hương vani - Vanilla Flavour S-293217.

* (SMS: 6652/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6652/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng sữa tắm.

* (SMS: 6338/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6338/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan.

* (SMS: 6319/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6319/TCHQ-GSQL về việc chấp nhận C/O cấp thay thế.

XÂY DỰNG

* (SMS: 491/TB-VPCP) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 491/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

* (SMS: 145/QD-BXD) - Ngày 10/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 145/QĐ-BXD về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 38/CT-TTg) - Ngày 19/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 38/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực.

* (SMS: 116/2017/ND-CP) - Ngày 17/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP về việc quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

* (SMS: 101/2017/TT-BTC) - Ngày 04/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1598/QD-TTg) - Ngày 17/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1598/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 29/2017/TT-BTNMT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 444/QD-QLD) - Ngày 06/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 444/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 443/QD-QLD) - Ngày 06/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 443/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 438/QD-QLD) - Ngày 02/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 438/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

GIAO THÔNG

* (SMS: 483/TB-VPCP) - Ngày 13/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 483/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 10928/VPCP-CN) - Ngày 13/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10928/VPCP-CN về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018.

* (SMS: 2882/QD-BGTVT) - Ngày 12/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2882/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

* (SMS: 10823/VPCP-CN) - Ngày 12/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10823/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030.

* (SMS: 36/2017/TT-BGTVT) - Ngày 09/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 36/2017/TT-BGTVT quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải.

* (SMS: 31/2017/TT-BGTVT) - Ngày 22/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

* (SMS: 2294/QD-BGTVT) - Ngày 01/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2294/QĐ-BGTVT về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 4784/BGDDT-GDDH) - Ngày 12/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4784/BGDĐT-GDĐH về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học.

* (SMS: 25/2017/TT-BGDDT) - Ngày 10/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

* (SMS: 24/2017/TT-BGDDT) - Ngày 10/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2703/QD-BKHCN) - Ngày 09/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2703/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2018.

* (SMS: 2698/QD-BKHCN) - Ngày 06/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2698/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 7) cho các đơn vụ trực thuộc Bộ.

* (SMS: 2694/QD-BKHCN) - Ngày 06/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2694/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 6).

* (SMS: 2515/QD-BKHCN) - Ngày 18/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2515/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 6) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

* (SMS: 2514/QD-BKHCN) - Ngày 18/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2514/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 5) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

* (SMS: 2480/QD-BKHCN) - Ngày 14/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2480/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

* (SMS: 90/2017/TT-BTC) - Ngày 30/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 5400/KH-BNV) - Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch 5400/KH-BNV về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2017 và năm 2018.

* (SMS: 2631/QD-BNV) - Ngày 06/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2631/QĐ-BNV về việc ban hành "Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ".

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 44/2017/QD-TTg) - Ngày 17/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

* (SMS: 541/CATTT-TDQLGS) - Ngày 16/10/2017, Cục An toàn thông tin ban hành Công văn 541/CATTT-TĐQLGS về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi.

* (SMS: 1756/QD-BTTTT) - Ngày 13/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1756/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1587/QD-TTg) - Ngày 13/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1587/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 492/TB-VPCP) - Ngày 18/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 492/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đồi A1.

* (SMS: 488/TB-VPCP) - Ngày 17/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 488/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thị sát tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 1588/TTg-NN) - Ngày 16/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1588/TTg-NN về việc tiếp tục tập trung hỗ trợ tỉnh Hòa Bình và các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

* (SMS: 1585/QD-TTg) - Ngày 13/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1585/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 480/TB-VPCP) - Ngày 12/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 480/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 10842/VPCP-CN) - Ngày 12/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10842/VPCP-CN về chủ trương triển khai Dự án "Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm".

* (SMS: 106/NQ-CP) - Ngày 10/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017.

* (SMS: 18/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 09/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1582/QD-TTg) - Ngày 13/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1582/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

* (SMS: 1579/QD-TTg) - Ngày 13/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 10936/VPCP-NN) - Ngày 13/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10936/VPCP-NN về việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH của Quốc hội.

* (SMS: 2595/QD-BNV) - Ngày 29/09/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2595/QĐ-BNV về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

HÌNH SỰ

* (SMS: 115/2017/ND-CP) - Ngày 16/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã nộp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1633/QD-LDTBXH) - Ngày 16/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1633/QĐ-LĐTBXH về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (SMS: 899/QD-BCD389) - Ngày 12/10/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Quyết định 899/QĐ-BCĐ389 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 4154/QD-BNN-BVTV) - Ngày 16/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4154/QĐ-BNN-BVTV về việc loại các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbonfuran vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

* (SMS: 4150/QD-BNN-KH) - Ngày 16/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4150/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án "Nâng cao năng lực về giám sát và đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp" (MECARP) do Quỹ PHRD của Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1664/QD-BTP) - Ngày 13/10/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1664/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014-2017).

* (SMS: 10770/VPCP-KSTT) - Ngày 10/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10770/VPCP-KSTT về báo chí phản ánh về việc cấp Căn cước công dân.

* (SMS: 1992/QD-CTN) - Ngày 25/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1992/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1991/QD-CTN) - Ngày 25/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1991/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1990/QD-CTN) - Ngày 25/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1990/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1989/QD-CTN) - Ngày 25/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1989/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.   

HÀNG HẢI

* (SMS: 10816/VPCP-CN) - Ngày 12/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10816/VPCP-CN về công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2017.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 69/2017/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành theo Quyết định 56/2010/QĐ-UBND ngày 21/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/12016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.

* (SMS: 18/CT-UBND) - Ngày 26/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giết mổ gia súc, gia cầm, công tác đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 56/2017/QD-UBND) - Ngày 12/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 88/2017/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 88/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 86/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 86/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp.

* (SMS: 85/2017/QD-UBND) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 85/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 84/2017/QD-UBND) - Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 84/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 06/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 06/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 21/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 01/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 41/2017/QÐ-UBND) - Ngày 12/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 41/2017/QÐ-UBND về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.