Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN 2017 thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 5366/LĐTBXH-TCGDNN
V/v:Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, kịp thời đưa chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân với hình thức thể hiện khá phong phú. Bước đầu đã tạo được sự thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề - lập nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai công tác tuyên truyền ở các địa phương chưa đồng đều, một số địa phương chưa theo kịp, bám sát được thực tế hoạt động của giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng.
Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, làm chuyển đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề - lập nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp:
- Về nội dung: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; phản ánh về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, về kết quả của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng. Giới thiệu, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiên tiến, các mô hình, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; đào tạo gắn với thị trường lao động, gắn với việc làm, doanh nghiệp; quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế của giáo dục nghề nghề nghiệp; xu hướng phát triển, dự báo nhu cầu nhân lực của các ngành nghề trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Hình thức: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, địa bàn, đối tượng. Đối với mỗi nội dung, đối tượng cần tìm ra hình thức tuyên truyền phù hợp để đạt được mục tiêu, hiệu quả cao nhất.
- Chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trong công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp đối với các nội dung có tính chất, phạm vi ảnh hưởng tới lĩnh vực, ngành nghề theo vùng, quốc gia,... tính thời sự như cơ cấu nguồn nhân lực, ngành nghề đào tạo, phân luồng học sinh THCS vào học nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn...
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cơ quan chủ quản của cơ sở GDNN ở TW (phối hợp chỉ đạo);
- Vụ KHTC, TTTT, Văn phòng Bộ;
- Báo LĐXH, Tạp chí LĐTXH; Tạp chí GD&TE;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT: Bộ LĐTBXH, TCGDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

thuộc tính Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 5366/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5366/LĐTBXH-TCGDNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Quân
Ngày ban hành:19/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi