(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1468/QD-TTg) - Ngày 29/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1468/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương".

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2018/QD-BTC) - Ngày 09/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.   

* (SMS 10686/VPCP-KTTH) - Ngày 09/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10686/VPCP-KTTH về việc thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

* (SMS: 6524/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6524/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 4561/TCT-KK) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4561/TCT-KK về việc quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 4559/TCT-KK) - Ngày 05/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4559/TCT-KK về việc đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh.

* (SMS: 13306/BTC-CST) - Ngày 04/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13306/BTC-CST về phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

* (SMS: 4528/TCT-CS) - Ngày 04/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4528/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.  

* (SMS: 4479/TCT-CS) - Ngày 02/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4479/TCT-CS về việc ấn định thuế.

* (SMS: 4425/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4425/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4424/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4424/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4423/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4423/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4422/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4422/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4416/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4416/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn.

* (SMS: 4415/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4415/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4413/TCT-CS) - Ngày 28/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4413/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4370/TCT-KK) - Ngày 26/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4370/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4361/TCT-DNL) - Ngày 26/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4361/TCT-DNL về chính sách thuế đối với hệ thống phân phối xổ số Vietlott.

* (SMS: 4267/TCT-KK) - Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4267/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS:4252/TCT-CS) - Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4252/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 4246/TCT-CS) - Ngày 19/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4246/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4147/TCT-CS) - Ngày 13/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4147/TCT-CS về hóa đơn.  

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 4209/LDTBXH-PC) - Ngày 06/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4209/LĐTBXH-PC về việc báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2528/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc và của Tổ chức Lao động quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 4208/LDTBXH-PC) - Ngày 06/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4208/LĐTBXH-PC về việc báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định 2528/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc và của Tổ chức Lao động quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 110/2017/ND-CP) - Ngày 04/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4397/BHXH-GDB) - Ngày 04/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4397/BHXH-GĐB về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

* (SMS: 1553/QD-BHXH) - Ngày 28/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1553/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 10703/VPCP-CN) - Ngày 09/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10703/VPCP-CN về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

* (SMS: 1505/QD-TTg) - Ngày 06/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 8145/BKHDT-DTNN) - Ngày 05/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8145/BKHĐT-ĐTNN về việc hướng dẫn xây dựng chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 104/NQ-CP) - Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* (SMS: 15/2017/TT-NHNN) - Ngày 05/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 14/2017/TT-NHNN) - Ngày 29/09/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

* (SMS: 95/2017/TT-BTC) - Ngày 22/09/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.  

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 3999/BNG-UBBG) - Ngày 04/10/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 3999/BNG-UBBG về việc phê chuẩn đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (khu vực mốc 1119-1120).

* (SMS: 6489/TB-TCHQ) - Ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6489/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - INDIA GUAR MEAL KORMA (SUNFEED - KCB).

* (SMS: 6488/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6488/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan hàng hóa quá cảnh có thay đổi phương tiện vận tải.

* (SMS: 6484/TCHQ-KDHQ) - Ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6484/TCHQ-KĐHQ về việc hướng dẫn hồ sơ yêu cầu kiểm định.  

* (SMS: 6472/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6472/TCHQ-GSQL về thủ tục, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất.  

* (SMS: 6440/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6440/TCHQ-TXNK về trị giá hải quan.

* (SMS: 6435/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6435/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 6345/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6345/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa có nguồn gốc trong nước cung ứng lên tàu bay xuất cảnh.

XÂY DỰNG

* (SMS: 10694/VPCP-CN) - Ngày 09/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10694/VPCP-CN về việc báo cáo Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 66/2013/QH13.

* (SMS: 101/NQ-CP) - Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 100/NQ-CP) - Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

* (SMS: 9278/BCT-TTTN) - Ngày 05/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9278/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 3728/QD-BCT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3728/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

* (SMS: 3727/QD-BCT) - Ngày 29/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3727/QĐ-BCT về việc ban hành Đề án Chương trình tôn vinh và trao Giải thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

* (SMS: 3705/QD-BCT) - Ngày 27/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3705/QĐ-BCT về việc bổ sung chợ đầu mối, chợ hạng I thuộc "Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1533/CD-TTg) - Ngày 11/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1533/CĐ-TTg về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

* (SMS: 34/2017/TT-BTNMT) - Ngày 04/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTNMT quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.


Y TẾ-SỨC KHỎE
  

* (SMS: 16044/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16044/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16043/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16043/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16042/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16042/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16041/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16041/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16040/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16040/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 16038/QLD-DK) - Ngày 10/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16038/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 4573/QD-BYT) - Ngày 09/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4573/QĐ-BYT về việc ban hành "Bảng kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017".

* (SMS: 5711/BYT-BMTE) - Ngày 09/10/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 5711/BYT-BMTE về việc tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2017.

* (SMS: 15957/QLD-DK) - Ngày 09/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15957/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.  

* (SMS: 15949/QLD-KD) - Ngày 09/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15949/QLD-KD về việc tạm ngừng nhập khẩu thuốc.

* (SMS: 37/2017/TT-BYT) - Ngày 25/09/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2017/TT-BYT quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 10784/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10784/VPCP-CN về việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

* (SMS: 35/2017/TT-BGTVT) - Ngày 09/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* (SMS: 10535/VPCP-CN) - Ngày 04/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10535/VPCP-CN về việc cung cấp cát cho các dự án xây dựng công trình giao thông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 10540/VPCP-CN) - Ngày 04/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10540/VPCP-CN về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh thành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

* (SMS: 11123/BGTVT-DTCT) - Ngày 02/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 11123/BGTVT-ĐTCT về nguồn vốn đầu tư và cơ chế tài chính trong nước để thực hiện dự án cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 1509/QD-TTg) - Ngày 09/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1509/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam.

* (SMS: 111/2017/ND-CP) - Ngày 05/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

* (SMS: 464/TB-VPCP) - Ngày 05/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 464/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2548/QD-BKHCN) - Ngày 20/09/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2548/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 98-QD/TW) - Ngày 07/10/2017,  Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ.  

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1504/QD-TTg) - Ngày 06/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1504/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động.

* (SMS: 1641/QD-BTTTT) - Ngày 02/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1641/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

* (SMS: 3500/BTTTT-THH) - Ngày 27/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3500/BTTTT-THH về việc báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018.   

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 103/NQ-CP) - Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

* (SMS: 472/TB-VPCP) - Ngày 06/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 472/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về mô hình quản lý và tổ chức hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 469/TB-VPCP) - Ngày 06/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 469/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình đào tạo nhân lực du lịch.

* (SMS: 10504/VPCP-CN) - Ngày 04/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10504/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 3200/QD-TCHQ) - Ngày 29/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3200/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 474/TB-VPCP) - Ngày 09/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 474/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp chuẩn bị Chương trình Ngày vì người nghèo.

* (SMS: 112/2017/ND-CP) - Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4071/QD-BNN-KH) - Ngày 09/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4071/QĐ-BNN-KH về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 1502/QD-TTg) - Ngày 05/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1502/QĐ-TTg về việc công nhận Thànhphố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

* (SMS: 1039/KH-UBDT) - Ngày 29/09/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 1039/KH-UBDT về việc xây dựng và triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc".

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1500/QD-TTg) - Ngày 05/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1500/QĐ-TTg về việc ông Vũ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

* (SMS: 1499/QD-TTg) - Ngày 05/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc cử Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1498/QD-TTg) - Ngày 05/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1498/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 9249/BCT-VP) - Ngày 05/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9249/BCT-VP về việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 113/2017/ND-CP) - Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 8444/BNN-TY) - Ngày 06/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8444/BNN-TY về việc tăng cường phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc.

* (SMS: 1495/QD-TTg) - Ngày 05/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1495/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 10543/VPCP-KTTH) - Ngày 05/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10543/VPCP-KTTH về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản.  

* (SMS: 3938/QD-BNN-TY) - Ngày 03/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3938/QĐ-BNN-TY về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng.

* (SMS: 3937/QD-BNN-TY) - Ngày 03/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3937/QĐ-BNN-TY về việc xuất vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phòng chống dịch bệnh động vật.

* (SMS: 8241/BNN-TCLN) - Ngày 02/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8241/BNN-TCLN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long để thực hiện dự án xây dựng công trình hạ tầng sản xuất giống nhuyễn thể.

* (SMS: 8210/BNN-QLDN) - Ngày 02/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8210/BNN-QLDN về việc xây dựng Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp.    


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 10638/VPCP-KTTH) - Ngày 06/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10638/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh tiến độ, rút một số văn bản theo Quyết định 1078/QĐ-TTg.

* (SMS: 04/2017/CT-CA) - Ngày 03/10/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 04/2017/CT-CA về việc tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân.

* (SMS: 210/QD-TANDTC) - Ngày 03/10/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 210/QĐ-TANDTC về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân.

* (SMS: 1791/QD-CTN) - Ngày 06/09/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1791/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 1531/TTg-CN) - Ngày 10/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1531/TTg-CN về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa.

* (SMS: 2818/QD-BGTVT) - Ngày 02/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2818/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA
 

* (SMS: 114/2017/ND-CP) - Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2017/NĐ-CP quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4793/UBND-NC) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4793/UBND-NC về việc phối hợp thực hiện Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

* (SMS: 4754/UBND-KT) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4754/UBND-KT về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 5309/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5309/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố năm 2017.

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.   

UBND TỈNH LẠNG SƠN


* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 10/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 06/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách "Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”.

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH


* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước.


* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 25/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH AN GIANG


* (SMS: 68/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 68/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

* (SMS: 67/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 69/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 69/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 68/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 68/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

* (SMS: 67/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

* (SMS: 66/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 29/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TP. HẢI PHÒNG
* (SMS: 12/2017/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 20/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 18/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.