Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:341/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:21/01/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
----------

Số: 341/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
----------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 2 CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU

VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 31/TTr-SNV ngày 11 tháng 01 năm 2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

1. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 2 tại Điều 1 Quyết định này xây dựng danh mục, thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử theo Công văn số 316/LTNN-NVĐP ngày 24 tháng 6 năm 1999 ca Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) về vic ban hành Danh mục mu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh trình y ban nhân dân thành phố ban hành.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra việc thu thập, chỉnh lý, bảo quản hsơ tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 2 nêu tại Điều 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trthành phchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nưc;
- TT/TU, TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV, TTCB;
-
Lưu: VT , (VX/Nh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

 

DANH MỤC SỐ 2

QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ
(Ban h
ành kèm theo Quyết định s 341/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phổ)

 

I. CÁC CƠ QUAN THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

1. Nhà khách Hương Sen

2. Trung tâm Công báo

3. Trung tâm Tin học

II. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

4. Phòng Công chứng số 1

5. Phòng Công chứng số 2

6. Phòng Công chứng số 3

7. Phòng Công chứng số 4

8. Phòng Công chứng số 5

9. Phòng Công chứng số 6

10. Phòng Công chứng số 7

11. Trung tâm Trợ giúp pháp lý

12. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

13. Báo Pháp luật

III. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

14. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

15. Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

16. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

17. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm

18. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

19. Trường Trung cấp Kthuật và Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh

20. Trường Mầm non thành phố

21. Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong

22. Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa

IV. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ Y TẾ

23. Bệnh viện Bình Dân

24. Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương

25. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

26. Bệnh viện Da Liễu

27. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

28. Bệnh viện Điều dưỡng

29. Bệnh viện Mắt thành phố

30. Bệnh viện Nhân Ái

31. Bệnh viện Nhân dân 115

32. Bệnh viện Nhân dân Gia Định

33. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

34. Bệnh viện Nhi Đồng 1

35. Bệnh viện Nhi Đồng 2

36. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

37. Bệnh viện Từ Dũ

38. Bệnh viện Hùng Vương

39. Bệnh viện Phong Bến Sắn

40. Bệnh viện Nguyễn Trãi

42. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

43. Bệnh viện Tai Mũi Họng

43. Bệnh viện Tâm thần

44. Viện Tim

45. Bệnh viện Truyền máu và Huyết học

46. Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố

47. Bệnh viện Ung bướu

48. Bệnh viện Y học cổ truyền

49. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố

50. Trung tâm Giám định Pháp y

51. Trung tâm Kim dịch y tế quốc tế

52. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

53. Trung tâm Thông tin Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố

54. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố

55. Viện Y dược học dân tộc thành phố

V. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

56. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành phố

57. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

58. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố

59. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

60. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

61. Bảo tàng Tôn Đức Thắng

62. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

63. Trung tâm Bảo tồn và Phát triển giá trị di tích lịch sử văn hóa thành phố

64. Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố

65. Trung tâm Văn hóa thành phố

66. Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất

67. Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố

68. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố

VI. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

69. Làng Thiếu niên Gò vấp

70. Làng Thiếu niên Thủ Đức

71. Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật

72. Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè

73. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá

74. Trung tâm Cai nghiện ma túy Bình Đức

75. Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh

76. Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

77. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động

78. Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thiếu niên thành phố

79. Trung tâm Giáo dục lao động - Bảo trợ xã hội Phú Văn

80. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người già và tàn tật

81. Trung tâm Hỗ trợ xã hội

82. Trung tâm Tư vấn Cai nghiện ma túy

83. Trường Cao đẳng Nghề Thành phố

VII. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

84. Ban Quản lý các Bến xe vận tải hành khách thành phố

85. Ban Quản lý Dự án vệ sinh môi trường thành phố

86. Khu Quản lý giao thông đô thị số 1

87. Khu Quản lý giao thông đô thị số 2

88. Khu Quản lý giao thông đô thị số 3

89. Khu Quản lý giao thông đô thị số 4

90. Khu Quản lý đường thủy nội địa

91. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

92. Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn

93. Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng

94. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

VIII. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

95. Ban Quản lý Các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố

96. Quỹ tái chế chất thải

97. Trung tâm Đo đạc bản đồ

98. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

99. Trung tâm Tư vấn tài nguyên môi trường và Kiểm định bản đồ

100. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

101. Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố

IX. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ XÂY DỰNG

102. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng

103. Trường Trung học Xây dựng thành phố

X. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

104. Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc

105. Trung tâm Thông tin quy hoạch

106. Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng

XI. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

107. Trung tâm Kỹ thuật nhựa - Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng

108. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp Thành phố

109. Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trưng Tộ

110. Thời báo Kinh tế Sài Gòn

XII. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

111. Trung tâm Công nghệ sinh học

112. Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống

113. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

114. Trung tâm Khuyến nông

115. Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp

XIII. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

116. Trung tâm Nghiên cu ứng dụng và Dịch vụ khoa học kỹ thuật

117. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng

118. Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thành phố

119. Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới

120. Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý

XIV. CÁC CƠ QUAN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

121. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

122. Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông

XV. CÁC CƠ QUAN THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG

123. Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1

124. Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm s 2

125. Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết vic làm số 3

126. Trung tâm Giáo dục Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân Trung tâm Giáo dục thường xuyên

XVI. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

128. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố

129. Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC)

130. Nhà Xuất bản Văn nghệ thành phố

131. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố

132. Hiệp hội Công Thương thành ph

133. Hội Bảo trợ trẻ em thành phố

134. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi