Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.130 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt và phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện Chương trình Sữa học đường năm học 2022-2023

02

Kế hoạch 5331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

03

Quyết định 4851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội thành Trường Trung cấp Ngoại thương

04

Công văn 4807/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

05

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội

06

Công văn 4793/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

07

Quyết định 4014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

08

Quyết định 2924/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc đi nước ngoài

09

Quyết định 2798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Quyết định 4815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

11
12

Quyết định 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công nhận cơ quan, doanh ng​hiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

13

Quyết định 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính năm 2022 - Đơn vị: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

14

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

15

Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

16
17

Công văn 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023

18

Quyết định 4732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

19

Kế hoạch 4682/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2022-2023

20

Công văn 4685/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương đối với viên chức dự thi thăng hạng