Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 897 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 1729/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
02

Công văn 191/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia kỳ thi vào 10

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
03

Quyết định 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
04

Kế hoạch 1694/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động hè của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
05

Quyết định 1264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
06

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 06/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
07

Thông báo 316/TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 của Thành phố

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
08

Hướng dẫn liên ngành 8563/HDLN:YT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
09

Công văn 2007/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
10

Quyết định 2209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ, thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
11

Công văn 1711/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
12

Hướng dẫn liên ngành 8332/HDLN:YT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
13

Quyết định 1821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
14

Công văn 1576/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học giai đoạn hiện nay

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
15

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 24/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
16

Quyết định 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
17

Công văn 1444/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
18

Thông báo 1638/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2021
19

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
20

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2021
Vui lòng đợi