Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.728 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

02

Kế hoạch 6543/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03

Kế hoạch 6512/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026

04

Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số hóa chương trình, giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La

05

Quyết định 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà lớp học 4 phòng, thư viện trường Trung học cơ sở Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

06

Quyết định 3408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn

07

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

08

Quyết định 2272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

09

Kế hoạch 261/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)

10

Quyết định 1115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2023 - 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11

Quyết định 3370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường Trung học cơ sở Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

12

Công văn 5419/SGDĐT-GDNCL của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh tình hình hoạt động giáo dục các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố

13

Kế hoạch 5344/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

14

Quyết định 2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

15

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

16

Quyết định 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

17

Quyết định 1683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng

19

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20

Quyết định 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học phường 11 (Tiểu học Phước An), Thành phố Vũng Tàu