Văn bản UBND lĩnh vực Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 34 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 1136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
02

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
03

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
04

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 23/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
05

Công văn 821/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
06

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
07

Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
08

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
09

Quyết định 844/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Đồng Tháp

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
10

Quyết định 842/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tuyến kè 3-1 thuộc dự án Bờ kè chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
11

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
12

Quyết định 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày của Bệnh viện II Lâm Đồng

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
13

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
14

Quyết định 5799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2013
15

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2012
16

Quyết định 2795/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
17

Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2010
18

Quyết định 113/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
19

Quyết định 5028/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mượng Hòa Bình, huyện Thanh Trì

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
20

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
Vui lòng đợi