Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.896 văn bản: COVID-19
01

Quyết định 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giải thể cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi miền Trung

02
03
04

Quyết định 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán nguồn vận động cứu trợ, phòng chống dịch Covid-19 năm 2023

05

Công văn 48/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp

06

Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

07

Công văn 768-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp

08

Quyết định 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

09
10

Quyết định 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành

11

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm soát, quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12

Kế hoạch 4917/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023-2025

13

Quyết định 4719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thẩm định, lựa chọn video bài giảng các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng kho học liệu tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch Covid-19

14

Quyết định 4720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

15

Kế hoạch 292/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025

16

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành

17

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

18

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025

19

Quyết định 3321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người đang điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) theo Nghị quyết 79/NQ-HĐND tại cơ sở 4 do Bệnh viện Vũng Tàu phụ trách (đợt 3/2023)

20

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải thể Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của huyện Đại Lộc