Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.543 văn bản: COVID-19
01

Công văn 811/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023

02

Công văn 1390/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

03

Công văn 145/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

04

Công văn 272/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19

05

Quyết định 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 01/01/2023

06

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung nguồn tiết kiệm chi năm 2022

07

Công văn 4413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

08

Công văn 4762/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

09

Quyết định 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 11/12/2022

10

Công văn 4970/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục

11

Công văn 4950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

12

Kế hoạch 5331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

13

Kế hoạch 8665/KH-SYT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục

14

Công văn 2831/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạ​o quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

15

Công văn 4795/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 12.600 và đợt 19.920 liều vắc xin Pfizer)

16

Công văn 2793/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

17
18

Công văn 4683/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

19

Công văn 4341/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022

20

Công văn 4404/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh