Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.086 văn bản: COVID-19
01

Công văn 9579/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
02

Công văn 2456/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
03

Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
04

Công văn 2453/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
05

Công văn 2991/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
06

Công văn 3534/SGTVT-VP của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
07

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thới Lai (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
08

Công văn 2431/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
09

Công văn 8015/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
10

Công văn 2434/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
11

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
12

Công văn 2438/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
13

Công văn 2439/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
14

Thông báo 2710/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Công văn 2511/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
16

Công văn 2412/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều động, phối hợp phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
17

Công văn 9332/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
18

Công văn 1949/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
19

Công văn 5069/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
20

Công văn 2522/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
Vui lòng đợi