Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.294 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
02

Công văn 3717/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
03

Công văn 1948/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
04

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
05

Quyết định 208/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Thông báo 331-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cơ chế huy động nguồn lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
07

Quyết định 210/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Yên Phong

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
08

Quyết định 211/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số xã thuộc huyện Quế Võ

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
09

Công văn 1839/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
10

Thông báo 329-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của Thành phố

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
11

Quyết định 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
12

Công văn 6794/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
13

Công văn 1675/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
14

Công văn 1931/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
15

Quyết định 2130/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Ban hành: 13/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
16

Công văn 1833/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công điện 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
17

Tờ trình 1907/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
18

Công văn 1835/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2022

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
19

Công văn 3802/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
20

Công văn 191/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia kỳ thi vào 10

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
Vui lòng đợi