Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 700 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Thông báo 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
02

Quyết định 290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Thành phố bằng đường bộ

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
03

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
04

Tờ trình 201/TTr-SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc đề nghị chấp thuận biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
05

Công văn 245/UBND-VP của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
06

Công văn 289/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
07

Thông báo 13/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
08

Công văn 72/UBND-YT của Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh về việc tăng cường một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
09

Công văn 275/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
10

Tờ trình 18/TTr-UBND của Ủy ban nhân Thành phố Chí Linh về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với khu dân cư để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
11

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
12

Kế hoạch 11/KH-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
13

Công văn 255/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc tăng cường giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp kết thúc cách ly y tế

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
14

Công văn 147/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
15

Quyết định 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
16

Công văn 150/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
17

Công văn 193/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
18

Công văn 51/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
19

​Công văn 45/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
20

Công văn 81/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
Vui lòng đợi