Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.799 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 4691/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dữ liệu mẫu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học

02

Quyết định 3996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

03

Quyết định 2287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

04

Công văn 5170/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

05

Kế hoạch 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

06

Quyết định 4051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2023-2024

07

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

08

Quyết định 3157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh năm 2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh (đợt 2)

09

Quyết định 3156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

10

Công văn 4683/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

11

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12
13

Công văn 4341/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022

14

Quyết định 2405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)

15

Công văn 4404/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

16

Quyết định 2403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công nhận huyện Bắc Bình đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

17

Công văn 4582/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

18

Công văn 16905/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Quyết định 3044/QĐ-BYT ngày 08/11/2022 của Bộ Y tế

19

Kế hoạch 292/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

20

Quyết định 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn