Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.351 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
02

Công văn 456/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch năm 2021

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
03

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
04

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
05

Quyết định 649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
06

Thông báo 352/TB-VPUB của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
07

Quyết định 559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ tả sông Bùi trên địa bàn xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
08

Công văn 293/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021

Ban hành: 23/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
09

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
10

Công văn 145/UBND-TNMT của Ủy ban nhân dân Thành phố Lạng Sơn về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trước, trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân năm 2021

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
11

Công văn 262/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán năm 2021

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
12

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế hoạt động, hướng dẫn nội dung chi, mức chi và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
13

Quyết định 134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động phong trào thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
14

Công văn 156/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công văn 273/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
15

Chỉ thị 5/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
16

Quyết định 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải thể Chi cục Biển và Hải đảo, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về biển và hải đảo về Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức lại Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
17

Công văn 170/UBND-NN&TNMT của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
18

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
19

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
20

Quyết định 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
Vui lòng đợi