Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.140 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố, bãi bỏ Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02
03
04

Quyết định 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh năm 2023 cho Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện trồng rừng gỗ lớn

05
06

Quyết định 3414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cấp giấy phép thi công các hoạt động liên quan đến đê điều của công trình Cầu Trãi, thôn Thu Đông, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn

07

Quyết định 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Thung Bằng, huyện Cẩm Thuỷ năm 2023

08

Quyết định 3421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Duồng Cốc, huyện Bá Thước năm 2023

09
10
11
12
13

Quyết định 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế

14

Quyết định 3397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn

15

Quyết định 3398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VINAGREEN tại xã Dân Quyền, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

16
17

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023

18

Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt nội dung, dự toán thực hiện Quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2023 tại Vườn Quốc gia Sông Thanh

19

Quyết định 3369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Tây Trác, huyện Thạch Thành năm 2023

20

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng