Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 835 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Quyết định 4268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
02

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
03

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
04

Kế hoạch 196/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
05

Quyết định 8724/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
06

Quyết định 134/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
07

Chỉ thị 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
08

Quyết định 74/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
09

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 28/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
10

Quyết định 2094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
11

Quyết định 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
12

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016-2020)

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
13

Quyết định 1554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch vùng trồng thanh long tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
14

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2016
15

Quyết định 1455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 03/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
16

Quyết định 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013 - 2020

Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
17

Quyết định 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
18

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
19

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
20

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
Vui lòng đợi