Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.454 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01
02

Quyết định 4208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống cây trồng công nghệ cao tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

03

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

04
05

Công văn 4790/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ

06
07

Quyết định 3283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

08

Kế hoạch 4041/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2023

09

Quyết định 3235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Công văn 7151/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

11
12

Quyết định 3212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

13

Quyết định 67/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại Trạm thủy văn Phước Bình, Phước Hà và Phước Hữu trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận

14

Kế hoạch 4014/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2022

15

Quyết định 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La

16

Quyết định 4079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025"

17

Quyết định 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023

18

Quyết định 3199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19
20

Quyết định 3190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn