Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.472 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 4119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ năm 2021-2023

02

Kế hoạch 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức sự kiện “Ngày Indonesia tại Thành phố Cần Thơ”

03
04

Quyết định 4239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

05

Công văn 7265/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đề xuất xây dựng mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

06

Công văn 7290/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chủ trương bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

07

Quyết định 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08

Công văn 4033/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đúng quy định trong hoạt động tu bổ di tích thuộc địa bàn Thành phố

09

Công văn 4030/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá

10

Quyết định 3238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

11
12

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

13
14

Quyết định 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, trang phục tập huấn và tham gia thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022

15

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Quyết định 2395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Công văn 7058/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chủ trương tổ chức Chương trình “Khai Xuân bản lĩnh 2023” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Quy Nhơn

18

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

19

Quyết định 3960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

20

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định điểm thu phí, mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang