Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.119 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Kế hoạch 4242/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn Võ tự vệ và Võ nhạc Vovinam cho giáo viên giáo dục thể chất các trường phổ thông năm 2024

02

Quyết định 1659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu cung cấp dịch vụ Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức

03

Quyết định 1112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

04

Quyết định 3572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề nghị công nhận công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và khen thưởng thành tích thực hiện công trình

05

Quyết định 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Thành phố Cần Thơ

06
07

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/2000)

08

Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi

09

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ Nhất, năm 2024

10

Kế hoạch 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024

11

Công văn 938-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp bộ đề thi tìm hiểu kiến thức Hội thi Công dân Thành phố với hành trình văn hóa năm 2024 chủ đề "Văn hóa gia đình"

12

Hướng dẫn 2453/HD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

13

Quyết định 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Quyết định 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử - cách mạng: Đài Chiến thắng Hoài Đức - Đức Linh, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

15

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

16

Kế hoạch 4840/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Trại hè Việt Nam 2024

17

Quyết định 26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

18

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) tại Thủ đô Hà Nội

19

Kế hoạch 2380/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã La Gi

20

Quyết định 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế