Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.235 văn bản: Hành chính
01
02

Quyết định 3082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03

Công văn 4208/VPUB-NC của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

04

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

05

Kế hoạch 229/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Số hóa thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

06
07
08

Quyết định 3358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

09

Quyết định 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh

10

Quyết định 3365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

11

Quyết định 4239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

12

Quyết định 2912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

13

Kế hoạch 8067/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

14

Kế hoạch 310/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố Hà Nội

15

Quyết định 2201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

16

Quyết định 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

17

Quyết định 4042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực

18

Quyết định 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19
20

Quyết định 4153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư