Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.327 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch sinh hoạt huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây Nam Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

03

Quyết định 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạ tầng Khu dân cư - Khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ

04

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng, sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp và cây dược liệu tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân

05

Quyết định 49/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024

06

Quyết định 329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2024

07

Quyết định 335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

08

Quyết định 784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

09

Quyết định 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư

10
11

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực bãi sông đoạn từ K49+300 ÷ K49+430 đê hữu Cầu, Thành phố Bắc Ninh

12

Quyết định 311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

13

Quyết định 44/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Đối với chủ đầu tư dự án cấp tỉnh – đợt 2)

14

Quyết định 631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cửa hàng xăng đầu Vĩnh Hùng tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc

15

Quyết định 629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trướng đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án cơ sở kinh doanh thuốc lào và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa

16

Quyết định 632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Dân Lực tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn

17
18

Quyết định 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định

19

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang điều chỉnh thời gian yêu cầu tại mục 9, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1602/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

20

Quyết định 584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến xe hỗn hợp phía Bắc Thành phố Sầm Sơn tại phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn