Văn bản UBND lĩnh vực Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.846 văn bản: Giao thông
01
02

Công văn 4022/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố

03

Quyết định 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông nội khu Buốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

04
05

Quyết định 1405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ Quốc lộ 18 đi Phù Lương)

06
07

Quyết định 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ Quốc lộ 18 đi Phù Lương)

08

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam

09

Quyết định 4114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

11
12

Quyết định 4107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

13

Quyết định 2501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xếp loại đường tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Sở Giao thông Vận tải quản lý năm 2022

14
15

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

16
17

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định

18

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

19

Quyết định 3185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

20

Quyết định 3191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.606 để bảo đảm giao thông, lý trình Km14+592 - Km43+300