Văn bản UBND lĩnh vực Giao thông

Có tất cả 905 văn bản: Giao thông
01

Công văn 295/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 421/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc tạo điều kiện cho phương tiện vận tải khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
03

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
04

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
05

Công văn 410/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hải Phòng về việc dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
06

Thông báo 519/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
07

Thông báo 31/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc kiểm soát lưu thông của các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
08

Công văn 551/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ trong công tác tác xét nghiệm SARS-COV-2 cho các lái xe vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
09

Công văn 514/BCĐ-PCD của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
10

Thông báo 761/TB-SGTVT của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
11

Công văn 371/SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc xét nghiệm Covid-19 và hỗ trợ trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2021
12

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
14

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
15

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
16

Công văn 533/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
17

Thông báo 336/TB-SGTVT-P5 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2021
18

Thông báo 337/TB-SGTVT-P3 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương để thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2021
19

​Công điện 07/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh và tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 15/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
20

Công văn 564/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
Vui lòng đợi