Văn bản UBND lĩnh vực Giao thông

Có tất cả 1.171 văn bản: Giao thông
01

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
02

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 63/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2021
03

Quyết định 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
04

Công văn 4155/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc lắp đặt camera trên xe theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ

Ban hành: 17/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2021
05

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
06

Công văn 3046/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
07

Công văn 3941/SCT-QTLM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh

Ban hành: 14/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
08

Công văn 9723/VP-ĐT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
09

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải; Trưởng, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
10

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
11

Quyết định 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2021
12

Thông báo 75-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Vũng Tàu về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại cuộc họp ngày 09/9/2021

Ban hành: 09/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
13

Công văn 4032/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra đối với hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bằng xe mô tô, xe hai bánh

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
14

Công văn 13943/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường cho cá nhân và phương tiện vận chuyển thuộc lĩnh vực Y tế

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
15

Thông báo 1585/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội theo Văn bản 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an Thành phố

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
16

Công văn 6354/SYT-VP của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp danh sách cấp giấy đi đường

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
17

Công văn 4005/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại Vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
18

Công văn 2448/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
19

Công văn 3853/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1 thuộc lĩnh vực Công Thương

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
20

Công văn 2901/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh

Ban hành: 04/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
Vui lòng đợi