Văn bản UBND lĩnh vực Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.876 văn bản: Giao thông
01

Quyết định 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

02
03

Quyết định 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

04
05

Quyết định 2873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ xuân đến Khu Kinh tế Nghi sơn theo hình thức BT

06

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành định mức, phương thức quản lý, khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

07

Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải

08

Quyết định 3498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

09

Quyết định 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An

10

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi

11

Quyết định 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng đường từ Quốc lộ 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm hoàn thành

12

Quyết định 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông xã Chiềng Dong - Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

13
14

Công văn 939-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền Kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

15

Quyết định 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024

16

Quyết định 30/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

17

Quyết định 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

18

Quyết định 2751/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514

19

Quyết định 3416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Nguyên Khê - Tiên Dương – Lễ Pháp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

20

Quyết định 2699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân