Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.826 văn bản: Chính sách
01

Công văn 23/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về vận động hỗ trợ đồng nghiệp khó khăn, ngoại thành vui Tết Giáp Thìn năm 2024

02

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

03
04
05
06

​Kế hoạch 3360/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07

Quyết định 2555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

08

Quyết định 2557/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quyết toán phí dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua bưu điện năm 2022

09

Quyết định 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ đợt II năm 2023 (nghỉ kể từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

10

Quyết định 2553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán kinh phí trợ cấp, thăm hỏi các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm 2023

11

Quyết định 6033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam tài trợ

12

Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công nhận xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

13

Quyết định 2353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

14
15

Quyết định 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023 theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

16

Quyết định 4418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã “đạt chuẩn nông thôn mới”; xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và xã “đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023 cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

18

Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Đại Phác, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

19

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2024

20

Quyết định 2181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023