Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.205 văn bản: Chính sách
01

Kế hoạch 748/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thăm, tặng quà người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế người khuyết tật (ngày 03/12/2022)

02

Kế hoạch 231/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

03

Quyết định 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long

04
05
06
07

​Kế hoạch 2700/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh​ Gia Lai

08

Quyết định 3950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 4 năm 2022)

09

Quyết định 3936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

10

Kế hoạch 115-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

11
12

Kế hoạch 294/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

13

Quyết định 3893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

14

Công văn 16944/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

15

Kế hoạch 2604/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

16

Kế hoạch 290/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

17

Quyết định 4380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ về kinh tế - xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố

18

Kế hoạch 3784/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

19
20

Kế hoạch 425/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Thừa Thiên Huế chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025