Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.587 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch vào các ngạch thanh tra

02

Quyết định 325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm công chức

03
04

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05

Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lào Cai

06

Quyết định 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương, chuyển xếp lương đối với viên chức

07
08

Quyết định 160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

09
10

Quyết định 256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2024

11
12

Quyết định 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

13

Kế hoạch 890/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2024

14

Quyết định 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

15

Quyết định 189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

16

Quyết định 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận vào làm công chức

17
18

Quyết định 04/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo và việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19
20

Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ