Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 475 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh năm 2021

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
02

Quyết định 259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng năm 2021

Ban hành: 13/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
03

Công văn 98/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
04

Quyết định 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
05

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 04/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
06

Báo cáo 01/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 953/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
07

Kế hoạch 168/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
08

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
09

Quyết định 2710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc bãi bỏ Quyết định 2074/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và cấp kinh phí giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 47 trường hợp theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP đợt I năm 2021

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
10

Quyết định 5686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
11

Quyết định 5662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
12

Thông báo 265/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc Khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
13

Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức viên chức, người lao động công tác tại các huyện thuộc diện sát nhập đơn vị hành chính; cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư do sắp xếp phải điều động công tác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
14

Quyết định 3619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
15

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
16

Quyết định 5444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
17

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
18

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
19

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh KIên Giang

Ban hành: 01/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
20

Quyết định 5341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Cụm Công nghiệp Hà Nội năm 2020

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
Vui lòng đợi